Burmistrz Miasta Mława ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Burmistrz Miasta Mława ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku

 

Burmistrz Miasta Mława ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17, art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z poźn. zm.) Burmistrz Miasta Mława ogłasza oraz zaprasza do składania ofert w drugim otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku

Rodzaje zadań 

Przy współpracy z organizacjami pozarządowymi zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowane będą w Mławie w 2023 roku następujące zadania:

ZADANIE 1
Szkolenie dzieci i młodzieży, sportowa rywalizacja na poziomie lokalnym, wojewódzkim, przygotowanie kadr sportowych i udział reprezentacji w systemie zawodów ogólnopolskich dzieci i młodzieży w systemie całorocznym;

ZADANIE 2
Organizowanie zajęć i imprez sportowo – rekreacyjnych;

ZADANIE 3
Przedsięwzięcia sportowe związane z ogłoszonym Uchwałą Nr XLVI/597/2022 Rady Miasta Mława z dnia 20 grudnia 2022 r. Rokiem 100-lecia Miejskiego Klubu Sportowego Mławianka Mława. 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 150 000,00 zł(słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100)

Zasady przyznawania dotacji: zgodnie z art. 11 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

Wyznacza się termin składania ofert: do dnia 22 czerwca 2023 r. (czwartek) 

Wyznacza się termin realizacji zadania: od dnia podpisania mowy do 15 grudnia 2023 r. (piątek)

Informacja o realizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju w roku poprzednim: kwota dotacji na dofinansowanie zadań w 2022 r. – 260 000 zł

Osobą uprawnioną do kontaktów w zakresie objętym niniejszym ogłoszeniem jest Pełnomocnik Burmistrza Miasta Mława d.s. współpracy z organizacjami pozarządowymi – Agnieszka Puzio - Dębska, tel. 236546433, tel. 604417109, e-mail: agnieszka [dot] debskaatmlawa [dot] pl (agnieszka[dot]debska[at]mlawa[dot]pl)

Pełny tekst ogłoszenia wraz z wymaganymi w konkursie załącznikami dostępny jest na stronie internetowej miasta Mławy www.mlawa.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej lub w Wydziale Oświaty i Polityki Społecznej, ul. 18 Stycznia 4/25. 

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 98/2023 Burmistrza Miasta Mława z dnia 31 maja 2023 r.  w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Agnieszka Puzio-Dębska
Osoba wprowadzająca informację: Agnieszka Puzio-Dębska
Data wytworzenia informacji: 31.05.2023 14:02:39
Data publikacji informacji: 31.05.2023 14:02:19
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:07:02
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:07:02 admin_vobacom edycja strony
31.05.2023 14:02:39 Agnieszka Puzio-Dębska strona została dodana