| Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

W dniu 17 maja 2003r. odbył się w Mławie I Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego na który zapraszali: Burmistrz Miasta Mławy i Dyrektor Mławskiej Hali Sportowejstreszczenie: W dniu 17 maja 2003r. odbył się w Mławie I Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego na który zapraszali: Burmistrz Miasta Mławy i Dyrektor Mławskiej Hali Sportowej
źródło: Import
typ: Ogłoszenie zwykłe
status:W dniu 17 maja 2003r. odbył się w Mławie I Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego na który zapraszali: Burmistrz Miasta Mławy i Dyrektor Mławskiej Hali Sportowej

X Konferencja z cyklu "Czy Społeczeństwo informacyjne pobudzi inicjatywy lokalne" pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego i Burmistrza Miasta Mławystreszczenie: X Konferencja z cyklu "Czy Społeczeństwo informacyjne pobudzi inicjatywy lokalne" pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego i Burmistrza Miasta Mławy
źródło: Import
typ: Ogłoszenie zwykłe
status:16 maja 2003r. odbyla się w Mławie X Ogólnopolska Konferencja z cyklu "Czy Społeczeństwo informacyjne pobudzi inicjatywy lokalne" pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego i Burmistrza Miasta Mławy
Program Konferencji:
- wręczenie statuetki Mister Quality Europartner 2003 dla firmy Eksbut - Zakład Produkcji
Obuwia, prezentacja firmy; osiągnięcia i cele związane z integracją z UE
- efekty wdrożenia norm ISO na przykładzie Autoserwis Mława
- internet w Mławie
- Biuletyn Informacji Publicznej BIP;Prezentacja przykładów rządowych i samorządowych stron
BIP oraz dyskusja panelowa

Mława chce do UNII!
frekwencja - 58%
głosowało na TAK - 82%
głosowało na NIE - 18%
więcej danych na stronie:

http://www.referendum.pkw.gov.pl/sww/gminy/14/13/01A.1.htmlstreszczenie: Mława chce do UNII!
frekwencja - 58%
głosowało na TAK - 82%
głosowało na NIE - 18%
więcej danych na stronie:

http://www.referendum.pkw.gov.pl/sww/gminy/14/13/01A.1.html
źródło: Import
typ: Ogłoszenie zwykłe
status:Mława chce do UNII!
frekwencja - 58%
głosowało na TAK - 82%
głosowało na NIE - 18%
więcej danych na stronie:

http://www.referendum.pkw.gov.pl/sww/gminy/14/13/01A.1.html

I Konkurs Fotograficzny dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej pod patronatem Burmistrza Miasta Mławy - "Mława i okolice - letnie impresje".
Regulamin Konkursu oraz karta zgłoszenia w bazie dokumentów - Zarządzenie Nr 132/2003 Burmistrza Miasta Mławy z dnia 02.06.2003streszczenie: I Konkurs Fotograficzny dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej pod patronatem Burmistrza Miasta Mławy - "Mława i okolice - letnie impresje".
Regulamin Konkursu oraz karta zgłoszenia w bazie dokumentów - Zarządzenie Nr 132/2003 Burmistrza Miasta Mławy z dnia 02.06.2003
źródło: Import
typ: Ogłoszenie zwykłe
status:I Konkurs Fotograficzny dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej pod patronatem Burmistrza Miasta Mławy - "Mława i okolice - letnie impresje".
Regulamin Konkursu oraz karta zgłoszenia w bazie dokumentów - Zarządzenie Nr 132/2003 Burmistrza Miasta Mławy z dnia 02.06.2003

Zawiadomienie Burmistrza Miasta Mławy o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru: ul. Długa - Bagnostreszczenie: Zawiadomienie Burmistrza Miasta Mławy o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru: ul. Długa - Bagno
źródło: Import
typ: Ogłoszenie zwykłe
status:Projekt miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego obszaru :

ul. Długa - Bagno

i prognoza, o której mowa w przepisach o ochronie środowiska, będą wyłożone do publicznego wglądu w dniach od 7.07 .2003 r., do 5.08.2003 r., w siedzibie Urzędu Miasta Mławy - Wydział Geodezji i Planowania
Przestrzennego pokój nr 13 w godzinach od 9:00 do 15:00.

Zawiadomienie Burmistrza Miasta Mławy o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru: ul. Nowowiejska - Dzierzgowska - Droga Nr 7streszczenie: Zawiadomienie Burmistrza Miasta Mławy o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru: ul. Nowowiejska - Dzierzgowska - Droga Nr 7
źródło: Import
typ: Ogłoszenie zwykłe
status:Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru :

ul. Nowowiejska - Dzierzgowska - Droga Nr 7

i prognoza, o której mowa w przepisach o ochronie środowiska, będą wyłożone do publicznego wglądu w dniach od 7.07 .2003 r., do 5.08.2003 r.,
w siedzibie Urzędu Miasta Mławy - Wydział Geodezji i Planowania Przestrzennego pokój nr 13 w godzinach od 9:00 do 15:00.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości komunalnych- działki 741/19,741/22,741/24, położonej w Mławie przy ul. Warszawskiejstreszczenie: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości komunalnych- działki 741/19,741/22,741/24, położonej w Mławie przy ul. Warszawskiej
źródło: Import
typ: Ogłoszenie zwykłe
status:Cena wywoławcza: 35 000 zł.
Wadium: 3 500 zł.
Termin rozpoczęcia zabudowy- 2 lata
Termin zakończenia zabudowy - 5 lat
Przetarg odbędzie się w dniu 19.08.2003r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta w Mławie, ul. Stary Rynek 19, pokój 25.
Wadium należy wpłacić do dnia 14.08.2003r.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Geodezji i Planowania Przestrzennego- pokój 13.

Zawiadomienie Burmistrza Miasta Mławy o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru: ul. Dobrska - Szpitalna - Osiedle Młodychstreszczenie: Zawiadomienie Burmistrza Miasta Mławy o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru: ul. Dobrska - Szpitalna - Osiedle Młodych
źródło: Import
typ: Ogłoszenie zwykłe
status:Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru:

ul. Dobrska - Szpitalna - Osiedle Młodych

i prognoza, o której mowa w przepisach o ochronie środowiska, będą wyłożone do publicznego wglądu w dniach od 7.07 .2003 r., do 5.08.2003 r.,
w siedzibie Urzędu Miasta Mławy - Wydział Geodezji i Planowania Przestrzennego pokój nr 13 w godzinach od 9:00 do 15:00

Zawiadomienie Burmistrza Miasta Mławy o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru: ul. Padlewskiego-Dzierzgowska-Zacisze-Tagowastreszczenie: Zawiadomienie Burmistrza Miasta Mławy o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru: ul. Padlewskiego-Dzierzgowska-Zacisze-Tagowa
źródło: Import
typ: Ogłoszenie zwykłe
status:Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ; ul. Padlewskiego-Dzierzgowska-Zacisze-Tagowa i prognoza, o której mowa w przepisach o ochronie środowiska, będą wyłożone do publicznego wglądu w dniach od 7.07 .2003 r.,
do 5.08.2003 r., w siedzibie Urzędu Miasta Mławy - Wydział Geodezji i Planowania Przestrzennego pokój nr 13 w godzinach od 9:00 do 15:00