BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Projekty europejskie

  • Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 dla rozwoju Mazowsza   Priorytet II - Przyspieszenie e-rozwoju…
  • Wniosek został przygotowany przez Wydział Rozwoju Urzędu Miasta i złożony w ramach konkursu zamkniętego z preselekcją Nr RPOWM / 5.2 / 1 / 2009 w czerwcu 2009r. Priorytet V – Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu Działanie 5.2 – Rewitalizacja…
  • Więcej informacji o projekcie na stronie:  http://www.swzr.mlawa.pl Beneficjenci projektu „Świat w zasięgu ręki” odbiorą sprzęt komputerowy w czasie konferencji 20 sierpnia 2012 r. Burmistrz Miasta Mława zaprasza zainteresowanych do sali kina…
  • Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 dla rozwoju Mazowsza Priorytet VI - Wykorzystanie walorów…
  • Przygotowany przez Wydział Rozwoju Urzędu Miasta w Mławie wniosek złożony został w ramach konkursu zamkniętego bez preselekcji Nr RPOWM / 7.2 / 1 / 2009 w czerwcu 2009r. Priorytet VII – Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego.…
  • Przygotowany przez Wydział Rozwoju Urzędu Miasta wniosek  złożony został w ramach konkursu zamkniętego z preselekcją Nr RPOWM / 6.2 / 1 / 2009 w maju 2009r. Priorytet VI - Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i…
  • Wniosek został przygotowany przez Wydział Rozwoju Urzędu Miasta i złożony w ramach Konkursu zamkniętego z preselekcją Nr RPOWM / 6.2 / 1 / 2009 w maju 2009r.Priorytet VI - Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i…
  •   Wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach    Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego   budowy krytej pływalni w Mławie złożony został w sierpniu   2004 r. w ramach     Priorytetu 3. Rozwój lokalny,  …
  • Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013  dla rozwoju Mazowsza Projekt złożony w ramach Regionalnego…
  • Priorytet: 3 Rozwój Lokalny Działanie: 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe Poddziałanie: 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich       Wniosek złożono 16 listopada 2005r. Przeszedł pozytywnie ocenę formalną i podczas oceny…