BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Mławianie w Internecie surfują po całym świecie

Opis

Projekt został rekomendowany do dofinansowania.

_________________________________________________________________________________

10 sierpnia br. Władza Wdrażająca Programy Europejskie w odniesieniu do wniosku złożonego przez Miasto Mława pn. „Mławianie w Internecie surfują po całym świecie” stwierdziła, że projekt spełnia kryteria formalne określone dla działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion. W związku z powyższym wniosek został skierowany do dalszej oceny tj. oceny merytorycznej.

_________________________________________________________________________________

Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Mławianie w Internecie surfują po całym świecie” został złożony 25 maja 2011r. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion. 
Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu niezamożnych mieszkańców Mławy poprzez zapewnienie im dostępu do komputera i Internetu. W projekcie zaplanowano zapewnienie dostępu do Internetu i dostarczenie sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla 72 gospodarstw domowych korzystających ze wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych. Zaplanowano również utworzenie ogólnodostępnego punktu dostępu do Internetu w Zespole Placówek Oświatowych nr 2, w którym mławianie wykluczeni cyfrowo będą mogliby bezpłatnie korzystać z komputera i Internetu.
Projekt przyczyni się do rozpropagowania korzystania z Internetu przez niezamożnych mławian oraz włączenie ich do społeczeństwa informacyjnego. Uczestnicy projektu nabędą umiejętność wykorzystania technologii informacyjnych w życiu codziennym (np. zakupy, zdobywanie wiedzy czy pracy). Udostępnienie sprzętu komputerowego beneficjentom pozwoli im pokonać barierę ekonomiczną, która jest jedną z ważniejszych przeszkód uniemożliwiających upowszechnianie korzystania z Internetu wśród osób o niskich dochodach. Dodatkowo dzięki przeprowadzeniu szkolenia, możliwe będzie przełamanie bariery mentalnej i indywidualnych obaw przed korzystaniem z komputera i Internetu.

Planowany okres realizacji projektu 2011-2014r.

Wartość projektu: 866 280,00 PLN
Wnioskowane dofinansowanie 736 338,00 PLN

Status projektu
złożone wnioski
Źródło funduszy
fundusze europejskie
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: -
Osoba wprowadzająca informację: root@npc.pl
Data wytworzenia informacji: 25.08.2011 00:00:00
Data ostatniej modyfikacji: 25.08.2011 00:00:00
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
25.08.2011 00:00:00 root@npc.pl strona została dodana