BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Bezpieczeństwo energetyczne Mławy – partnerstwo na rzecz ekorozwoju miasta

Opis

Wniosek został złożony w ramach konkursu zamkniętego bez preselekcji
Nr RPOWM/4.3/2/2010 w grudniu 2010r.

Priorytet IV – Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka
Działanie 4.3 – Ochrona powietrza, energetyka 

    Projekt inwestycyjny pn.: ,,Bezpieczeństwo energetyczne Mławy – partnerstwo na rzecz ekorozwoju miasta” polega na budowie systemu wykorzystania odnawialnych źródeł energii (wykorzystanie energii słońca) w indywidualnych gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie miasta. Inwestycja obejmuje montaż instalacji solarnych w ponad 130 obiektach mieszkalnych należących do mieszkańców miasta. Realizacja projektu przyczyni się do polepszenia jakości powietrza poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 
Planowana inwestycja jest zgodna z założeniami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, priorytetu IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, działania 4.3 Ochrona powietrza, energetyka.

Projekt planowany do realizacji w latach 2010 – 2012

Planowane koszty realizacji projektu wynoszą 2.078.730,38 zł , w tym wnioskowane dofinansowanie to 1.455.111,26 zł.


 

 

Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i obecnie znajduje się na etapie oceny merytorycznej

   


 INFORMACJA

Zarząd Województwa Mazowieckiego opublikował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie 4.3- Ochrona powietrza, energetyka.
W ramach konkursu uzyska dofinansowanie 16 projektów. Projekt złożony przez Miasto Mława pn. „Bezpieczeństwo energetyczne Mławy- partnerstwo na rzecz ekorozwoju miasta” nie znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania.

Data wpisu: 11-08-2011r.

 

Program
RPO WM
Status projektu
złożone wnioski
Źródło funduszy
fundusze europejskie
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: -
Osoba wprowadzająca informację: root@npc.pl
Data wytworzenia informacji: 20.07.2011 08:24:39
Data ostatniej modyfikacji: 20.07.2011 08:24:39
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
20.07.2011 08:24:39 root@npc.pl strona została dodana