BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

INTERNET = świ@t bez barier

Opis

 

Więcej informacji o projekcie na stronie: http://www.isbb.mlawa.pl"Dotacje na Innowacje" "Inwestujemy w Waszą przyszłość"
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 

Beneficjenci projektu „INTERNET = świ@t bez barier” odbiorą sprzęt komputerowy w czasie konferencji 27 sierpnia 2012 r. Burmistrz Miasta Mława zaprasza zainteresowanych do sali kina MDK na godzinę 17.00.

Burmistrz Miasta Mława

serdecznie zaprasza

na konferencję promocyjną projektu

„INTERNET = świ@t bez barier”

która odbędzie się 27 sierpnia 2012 r. (poniedziałek)
o godz. 17.00
w sali kinowej Miejskiego Domu Kultury
w Mławie przy ul. Stary Rynek 13.  

 Program konferencji : 

  • Powitanie gości
  • Wystąpienie Sławomira Kowalewskiego Burmistrza
    Miasta Mława
  • Prezentacja projektu „INTERNET = świ@t bez barier” wraz z pokazem sprzętu
  • Podpisanie umów i przekazanie sprzętu komputerowego beneficjentom

 


Zakończenie rekrutacji beneficjentów

Zarządzeniem Nr 170/2011 Burmistrza Miasta Mława z dnia 2 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia listy Beneficjentów projektu pn.: „Internet = świ@t bez barier” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion” została wskazana grupa 72 beneficjentów projektu, którzy otrzymają zestawy komputerowe, dostęp do Internetu na okres 24 miesięcy oraz zostaną przeszkoleni z zakresu wykorzystani komputera i Internetu. Wybrano również 10-osobową grupę rezerwową.

_________________________________________________________________________________

Burmistrz Miasta Mława informuje,

że zgodnie z Zarządzeniem Nr 125/2011 z dnia 08.08.2011r. przedłużony został nabór beneficjentów do projektu pn.: „INTERNET = świ@t bez barier”. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą składać wymagane dokumenty w terminie do 09.09.2011r.


 Burmistrz Miasta Mława informuje o rozpoczęciu rekrutacji Beneficjentów do projektu

pn.: „INTERNET = świ@t bez barier”. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą składać wymagane dokumenty w terminie do 09.08.2011r. do Biura Projektu w Urzędzie Miasta w Mławie, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława pok. 35-36.
W ramach projektu dla 72 gospodarstw domowych osób niepełnosprawnych, które zostaną zakwalifikowane do projektu zapewniony zostanie na czas jego trwania (24 miesięcy) bezpłatny dostęp do Internetu. Otrzymają one również sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Beneficjenci projektu wezmą także udział w szkoleniu, dzięki któremu nauczą się jak obsługiwać komputer i korzystać z Internetu.
Formularze zgłoszeniowe w wersji papierowej dostępne są w Urzędzie Miasta w Mławie (przy kasach), w wersji elektronicznej poniżej w regulaminie.

Regulamin rekrutacji do projektu jest dostępny także w BIP-ie, w zakładce "Zarządzenia Burmistrza" Zarządzenie nr 107/2011 z dnia 12.07.2011r.


W dniu 08.06.2011r. Miasto Mława podpisało umowę o dofinansowanie Projektu pn.„INTERNET = świ@t bez barier” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

 


 "INTERNET = świ@t bez barier" to drugi już projekt realizowany przez Miasto Mława w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.
Wniosek o dofinansowanie został złożony 29 października 2010r. do Władzy Wdrażającej programy Europejskie. Projekt pomyślnie przeszedł ocenę formalną i uzyskał wysoką ocenę merytoryczną (4 pozycja na liście rankingowej) .
Celem projektu "INTERNET = świ@t bez barier" jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych zamieszkałych w Mławie.
Projekt polega na zapewnieniu 72 niepełnosprawnym mieszkańcom Mławy bezpłatnego dostępu do Internetu. Zostanie to osiągnięte poprzez zakup niezbędnego sprzętu komputerowego i opłacenie przez okres 24 miesięcy dostępu do Internetu. Dzięki realizacji projektu możliwe będzie upowszechnienie wśród niepełnosprawnych mławian korzystania z dobrodziejstw, jakie daje Internet. W znaczący sposób ułatwi to niepełnosprawnym możliwość załatwienia wielu zwykłych spraw życia codziennego, które obecnie wiążą się dla nich z dużymi trudnościami. Zakupienie w ramach projektu sprzętu komputerowego, który otrzymają beneficjenci ostateczni, pozwoli pokonać barierę ekonomiczną, która jest jedną z najważniejszych przeszkód uniemożliwiających upowszechnianie korzystania z Internetu wśród niepełnosprawnych.
W ramach projektu zaplanowane jest też szkolenie, które pozwoli na przełamanie bariery mentalnej oraz indywidualnych lęków i obaw przed korzystaniem z komputera i Internetu, które częstokroć charakteryzują osoby niepełnosprawne, zwłaszcza starsze. Realizacja projektu pozwoli na aktywniejsze włączenie się niepełnosprawnych do życia społeczeństwa, które w coraz większym stopniu przenosi się do globalnej sieci.

Umowę o dofinansowanie projektu podpisano 8 czerwca 2011roku.

Wartość projektu: 676.280,00 PLN
Dofinansowanie z EFRR: 574.838,00 PLN


Realizacja projektu przebiega od 19 października 2010r. i zakończy się 30.10.2013r.
W najbliższym, czasie tj. jeszcze w lipcu bieżącego roku rozpocznie się nabór beneficjentów do projektu.

 

Status projektu
w trakcie realizacji
Źródło funduszy
fundusze europejskie
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: -
Osoba wprowadzająca informację: root@npc.pl
Data wytworzenia informacji: 07.07.2011 00:00:00
Data ostatniej modyfikacji: 07.07.2011 00:00:00
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
07.07.2011 00:00:00 root@npc.pl strona została dodana