BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława

Opis

 

Logotyp PO IiŚ

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława

 

PRIORYTET: I Gospodarka wodno-ściekowa

DZIAŁANIE: 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej
15 tys RLM

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

 

 

Przedmiotem projektu „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” jest przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, która umożliwi Miastu Mława ubieganie się o dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej ze środków Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Dzięki realizacji projektu wykonana zostanie dokumentacja projektowa na następujące obszary Aglomeracji Mława, które do tej pory nie są wyposażone w sieć kanalizacji sanitarnej: 

1)     Obszar A1 – obejmujący ulice: Olesin,  Ogrodową, Olszynową,  Kruczą,  Sadową  i Zabrody – około 2 525 m.

2)     Obszar A2 – obejmujący ulice: Żabieniec, Okólną, Nowowiejską i Piaskową (część) – około 1 570 m.

3)     Obszar A3 – obejmujący ulice: Wiśniową, Malinową, Poziomkową i Piaskową (część) – około 910 m.

4)     Obszar A4 – obejmujący ulice: Łąkową, Spokojną, Karcza – około 280 m.

5)     Obszar A5 – obejmujący ulice: Stefana „Grota” Roweckiego, Pogorzelskiego, Cichą, Szwejkowskiego,  Anyszki, Leszczyńskiego, Kościuszki (część) – około 1 860 m.

6)     Obszar A6 – obejmujący ulice: Brukową, Bracką, Kościelną, Krajewskiego, Mickiewicza, Przyrynek, Rynkową, Kapliczną, Al. Piłsudskiego (część) – około 2 130 m.

7)     Obszar A7 – obejmujący ulice: Jasną i Nową – około 680 m.

8)     Obszar A8 – obejmujący ulice: Akacjową, 20 Dywizji Piechoty WP, Biskupa Leona Wetmańskiego, Kazimierza Pużaka, Górna, Majora Sergiusza Grudkowskiego, Ojca Bernarda Kryszkiewicza, Tadeusza Jasińskiego, Wiktora Altera, Ciechanowską, Podgórną, Ostaszewskiego, Górną, Cmentarną – około 4 200 m.

 

Łącznie opracowana zostanie dokumentacja projektowa na wykonanie około 14 155 m. kanalizacji sanitarnej. W ramach opracowanej dokumentacji projektowej zaprojektowane zostaną również przykanaliki.

W ramach realizacji projektu sporządzona zostanie dokumentacja  w zakresie oceny oddziaływania na środowisko. Ponadto przygotowane zostanie studium wykonalności.

Sporządzona w ramach projektu dokumentacja projektowa posłuży do ubiegania się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach perspektywy 2014-2020.

 


 

 

W dniu 30.05.2014r. Miasto Mława złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”. Złożony wniosek przeszedł pozytywnie wszystkie etapy oceny i został zakwalifikowany do dofinansowania.

 

 


 

W dniu 29.10.2014r. Miasto Mława podpisało umowę o dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”.

Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie:

całkowita wartość projektu wynosi – 596 550,00 PLN

dofinansowanie ze środków UE wynosi – 412 250,00 PLN.

Status projektu
w trakcie realizacji
Źródło funduszy
fundusze europejskie
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: -
Osoba wprowadzająca informację: Przemysław Więckiewicz
Data wytworzenia informacji: 30.10.2014 11:31:36
Data ostatniej modyfikacji: 30.10.2014 11:31:36
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
30.10.2014 11:31:36 Przemysław Więckiewicz strona została dodana