BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Ogłoszenia

  • Burmistrz Miasta Mława ogłasza trzeci przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości komunalnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 4609 o pow. 0,0684 ha, położonej w Mławie przy ul. Kazimierza Pużaka.
  • Burmistrz Miasta Mława ogłasza drugie przetargi pisemne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości komunalnych: - nr 4364/3 o pow. 0,0692 ha, położonej w Mławie przy ul. Okólnej, - nr 4364/4 o pow. 0,0763 ha, położonej w Mławie przy…
  • Burmistrz Miasta Mława ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości komunalnej oznaczonej jako działka nr 803 o pow. 0,0818 ha, położonej w Mławie przy ul. Padlewskiego.
  • Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2018r. poz. 121 z późn. zm./ oraz uchwały nr XLIII/521/2018 Rady Miasta Mława z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej…
  • Burmistrz Miasta Mława podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Mława przeznaczonych    do wydzierżawienia:   Nr działki Powierzchnia w m2 Opis nieruchomości Przeznaczenie Czynsz dzierżawy w zł (wraz…
  • Nr 45/18 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:   gazociąg średniego ciśnienia   na terenie położonym w Mławie: ul. Ciasna, ul. Dworcowa                                                       oznaczonym…
  • Zgodnie z  art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 408) Burmistrz Miasta Mława informuje o planowanym zgromadzeniu. Zgodnie z pismem z dnia 6 września 2018 r. zgromadzenie publiczne - koncert…
  • Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2017r., poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Mława uchwały Nr XLIV/534/2018 z dnia 21 sierpnia 2018r. o…
  • Prezes Zarządu Oświadczenie za rok 2016Oświadczenie za rok 2017
  • Prezes MPDM Sp. z o.o.