BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Stanowisko Rady Miasta Mława z dnia 24 października 2011r.

Rada Miasta Mława wyraża zgodę na prowadzenie przez Miasto Mława działań określonych w projekcie porozumienia, stanowiącym załącznik do niniejszego stanowiska, zgodnie z harmonogramem opisanym § 2 tego porozumienia. Porozumienie zostanie zawarte z „SNA Ecology Passive Building Sp. z o.o.” Spółka komandytowa w Chełmży. Celem porozumienia jest stworzenie warunków do wybudowania przez „SNA Ecology Passive Building Sp. z o.o.” Spółka komandytowa w Chełmży budynków mieszkalnych wielorodzinnych w systemie budownictwa pasywnego. Stworzenie warunków nastąpi przez wydzierżawienie, a następnie przeniesienie praw do nieruchomości 326/2, części nieruchomości nr nr 3093/1, 3093/2, 3828/1, położonych w Mławie, w zamian za nakłady na wybudowanie 30 lokali mieszkalnych, poniesione przez „SNA Ecology Passive Biulding Sp. z o.o.” Spółka komandytowa w Chełmży.
Rada Miasta Mława wyraża zgodę na zawarcie między Miastem Mława a „SNA Ecology Passive Building Sp. z o.o.” Spółka komandytowa w Chełmży porozumienia, którego projekt stanowi załącznik do niniejszego stanowiska.

 

Do pobrania
Podmiot udostępniający informację: Anna Kędzierska
Osoba odpowiedzialna za informację: Marek Polak
Osoba wprowadzająca informację: Anna Kędzierska
Data wytworzenia informacji: 06.12.2013 10:17:38
Data publikacji informacji: od 06.12.2013 10:17:38
Data ostatniej modyfikacji: 06.12.2013 10:17:38
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
06.12.2013 10:17:38 Anna Kędzierska strona została dodana