BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Ogłoszenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektów uchwał w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Ogłoszenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji dotyczące następujących projektów uchwał:

  • w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Mława
  • w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Mława konsultacji społecznych dotyczące Mławskiego Budżetu Obywatelskiego

Cel konsultacji – zaopiniowanie projektu uchwały w dziedzinie dotyczącej działalności statutowej organizacji

Przedmiot konsultacji: projekty uchwał:

  • w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Mława
  • w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Mława konsultacji społecznych dotyczące Mławskiego Budżetu Obywatelskiego

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: 12 – 20 maja 2016 r.

Forma konsultacji: zamieszczenie projektu aktu prawa miejscowego:

a) w wersji papierowej dostępnej w Wydziale Organizacyjnym, pok. 36

b) wersji elektronicznej dostępnej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz stronie internetowej Miasta Mława www.mlawa.pl

Przekazywanie uwag do konsultowanych projektów uchwał:

a) drogą elektroniczną na adres: agnieszka [dot] debskaatmlawa [dot] pl

b) drogą korespondencyjną na adres Wydziału Organizacyjnego, Stary Rynek 19

c) bezpośrednio do kancelarii: Urząd Miasta Mława, Stary Rynek 19

Terytorialny zasięg konsultacji: organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Mława

Właściwy wydział odpowiedzialny za ich przeprowadzenie: Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta Mława

Osoba odpowiedzialna: Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi – Agnieszka Puzio Dębska, pok. nr 36, e –mail: agnieszka [dot] debskaatmlawa [dot] pl, tel. 236546433, wew. 701

Podmiot udostępniający informację: -
Osoba odpowiedzialna za informację: Agnieszka Puzio-Dębska
Osoba wprowadzająca informację: Agnieszka Puzio-Dębska
Data wytworzenia informacji: 12.05.2016 13:14:56
Data publikacji informacji: od 12.05.2016 13:14:56
Data ostatniej modyfikacji: 04.10.2016 10:24:58
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
04.10.2016 10:24:58 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
17.06.2016 09:15:04 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
12.05.2016 13:14:56 Agnieszka Puzio-Dębska strona została dodana