BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę pomostu nad Zalewem Ruda

Termin składania ofert
-
Opis przedmiotu zamówienia

                  Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiot zamówienia;

      Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę pomostu nad Zalewem Ruda
      zgodnie z zakresem rzeczowym  i wytycznymi Inwestora.

 1. Zakres rzeczowy projektu;
 1. Rozbiórka istniejącego pomostu.
 2. Budowa   nowego   pomostu   o   konstrukcji  drewnianej  o  wym.  50*50  m  w  kształcie  odwróconej  litery  „U”. Szerokość  podestu pomostu ok. 250 cm
  z  barierkami  od  strony  zewnętrznej  na  całej  długości  pomostu. Deskowanie pomostu z desek kompozytowych lub desek tradycyjnych impregnowanych
  o grubości ok. 5 cm.
 3. Zejście do cumowania łódek i kajaków (6 stanowisk).
 4. Drabinki umożliwiające zejście do wody – 6 szt.
 5. Stanowiska ratownicze – 3 szt. (krzesła ratownicze). 
 6. Liny wydzielające strefy (umiejących pływać od nieumiejących pływać).
 7. Liny wydzielające brodzik dla dzieci.
 8. Tablice informacyjne, regulaminy i oznaczenia kąpieliska.

                 3 . Projekt obejmuje

 1. Opracowanie aktualnej mapy do celów projektowych z kompletem wypisów z działek.
 2. Opracowanie operatu wodno-prawnego.
 3. Komplet  dokumentów  do  złożenia  wniosku  o  decyzję  lokalizacji celu publicznego, decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych  i innych koniecznych
  (w przypadku takiej potrzeby).
 4. Opracowanie dokumentacji i uzgodnienie projektu z Użytkownikiem i Inwestorem.
 5. Uzgodnienie lokalizacji projektowanego obiektu w ZUD.
 6. Komplet dokumentów do złożenia wniosku do zgłoszenia robót lub  decyzji o pozwoleniu na budowę.
 7. Uzyskanie innych wymaganych uzgodnień niezbędnych dla realizacji inwestycji.
 8. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.
 9. Przygotowanie Zbiorczego Zestawienia Kosztów, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego.

      4. Dokumenty odbiorowe:

 1. Projekt rozbiórki obiektu – 4 egz.
 2. Projekt budowlany ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami koniecznymido złożenia wniosku o pozwolenie na rozbiórkę i budowę– w 4 egz.
 3. Projekty wykonawcze – 4 egz.
 4. Operat wodno-prawny – 4 egz.
 5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 3 egz.
 6. Przedmiar robót – 2 egz.
 7. Kosztorys inwestorski + ZZK – po 2 egz.
 8. Wersja elektroniczna (pdf) wszystkich opracowań, przedmiary w formacie ath.
 9. Dokumentację jednobrzmiącą należy dostarczyć w kompletach, opakowanych każdy oddzielnie, ze spisem zawartości każdego opracowania.

     5. Oferta powinna określać:

                  Ryczałtową cenę opracowania projektu wraz ze wszystkimi kosztami wynikającymiz opracowania koncepcji, dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę.

 

                 6. Do formularza oferty powinny być dołączone:

                 1. Informacja na temat podwykonawców, Załącznik nr 2

                 2. Podpisane oświadczenie Wykonawcy o zapoznaniu się z zasadami ochrony danych osobowych (załącznik nr 3).

 

                  

Informacje o ogłoszeniu
Otwarcie ofert
Unieważnienie postępowania
Uwagi

Aktualizacja z dnia 21.06.2018 r.- Zbiorcze zestawienie ofert, Unieważnienie postępowania

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Andrzej Porzeziński
Osoba wprowadzająca informację: Andrzej Porzeziński
Data wytworzenia informacji: 14.06.2018 10:01:51
Data ostatniej modyfikacji: 22.06.2018 15:35:30
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
22.06.2018 15:35:30 Andrzej Porzeziński edycja strony
21.06.2018 17:07:02 Andrzej Porzeziński edycja strony
14.06.2018 10:05:21 Andrzej Porzeziński edycja strony
14.06.2018 10:01:51 Andrzej Porzeziński strona została dodana