BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Oferta z art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Fundacja im. Korzybskich

Mława, dnia 5 lutego 2019 r.

INFORMACJA

Na mocy art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) wpłynęła oferta na realizację zadań publicznych o charakterze lokalnym spełniające ustawowo następujące warunki:

  • Wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł
  • Zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Uznając celowość realizacji zadania publicznych  Burmistrz Miasta Mława podaje do publicznej wiadomości informację  o zadaniu:

Oferent: Fundacja im. Korzybskich  

Zadanie: Ziemia Zawkrzeńska XXI

Rodzaj zadania publicznego: działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 r.

Wnioskowana kwota dofinansowania zadania: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100)

Koszt całkowity realizacji zadania: 12 750,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt zł 00/100)

Czas realizowania zadania:  od dnia podpisania umowy do 29 kwietnia  2019 r.  

Zgodnie z art. 19 a ustawy informacja o złożonych ofertach na okres 7 dni zamieszczana jest na tablicy ogłoszeń (pełna treść oferty dostępna w Wydziale Organizacyjnym, pok. 36),  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej miasta www.mlawa.pl.

Ewentualne uwagi dotyczące złożonej oferty w przeciągu 7 dni, proszę przekazać:

  • osobiście w Urzędzie Miasta Mława, Wydział Organizacyjny, pok. 36
  • bądź e-mail: agnieszka [dot] debskaatmlawa [dot] pl
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Agnieszka Puzio Dębska
Osoba wprowadzająca informację: Agnieszka Puzio-Dębska
Data wytworzenia informacji: 05.02.2019 10:32:19
Data publikacji informacji: od 05.02.2019 10:31:04
Data ostatniej modyfikacji: 05.02.2019 10:32:19
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
05.02.2019 10:32:19 Agnieszka Puzio-Dębska strona została dodana