BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o zapoznaniu się z dowodami

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na realizacji:

 

sieci kanalizacji sanitarnej 

na terenie osiedla Andersa i Wólka w Mławie, etap I

 

na terenie położonym w Mławie: ul. Szreńska, ul. Płońska

                                                                 

oznaczonym numerami ewid.: 10-1492, 10-1576/21

 

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, stronie przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Po zapoznaniu się ze zgromadzonym w przedmiotowej sprawie materiałem dowodowym strona stosownie do art. 7 i 77 kpa może zgłosić przeprowadzenie dodatkowych dowodów mogących mieć znaczenie w sprawie, pod rygorem przyjęcia przez organ, że strona nie posiada więcej dowodów w danej sprawie. Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Po bezskutecznym upływie terminu zostanie wydana decyzja, przy czym ocena materiału dowodowego nastąpi w oparciu o posiadane dotychczas przez organ dowody.

         Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mława- pok. Nr 15 (prowadząca sprawę – Aneta Drybczewska tel.: 23-654-32-53 w. 402– w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.).

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Aneta Drybczewska
Osoba wprowadzająca informację: Milena Klimek
Data wytworzenia informacji: 12.07.2018 15:09:28
Data publikacji informacji: od 12.07.2018 15:08:18 do 27.07.2018 08:00:00
Data ostatniej modyfikacji: 12.07.2018 15:09:28
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
12.07.2018 15:09:28 Milena Klimek strona została dodana