Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława[0]

Opublikowano na: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława (bip.mlawa.pl)

Autor: Przemysław Więckiewicz


Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej i ul. Studzieniec w Mławie

Opis

[1]

 

INFORMACJA O OGŁOSZENIU POSTĘPOWANIA

 

Informuję, że ogłoszone zostało postępowanie na: Opracowanie projektu, wykonanie i dostawa tabliczki pamiątkowej promująca projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej i ul. Studzieniec w Mławie”. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.:  „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej i ul. Studzieniec w Mławie”.

Ze szczegółami związanymi z zamówieniem można zapoznać się klikając na poniższy link

http://www.mlawa.um.gov.pl/zamowienia-publiczne-2/opracowanie-projektu-wykonanie-i-dostawa-tabliczki-pamiatkowej-promujaca-projekt-pn-budowa-kanalizacji-sanitarnej-w-ul-dzierzgowskiej-i-ul-studzieniec-w-mlawie.html

 

 

 

 


INFORMACJA O OGŁOSZENIU POSTĘPOWANIA

 

Informuję, że ogłoszone zostało postępowanie na: Opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych promujących projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej i ul. Studzieniec w Mławie”. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.:  „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej i ul. Studzieniec w Mławie”.

Ze szczegółami związanymi z zamówieniem można zapoznać się klikając na poniższy link:

http://www.mlawa.pl/sites/default/files/project/import/opracowanie-i-wykonanie-materialow-promocyjnych-promujacych-projekt-pn-budowa-kanalizacji-sanitarnej-w-ul-dzierzgowskiej-i-ul-studzieniec-w-mlawie_0.html

 

 

 


 

INFORMACJA O OGŁOSZENIU POSTĘPOWANIA

 

Informuję, że ogłoszone zostało postępowanie na: Publikacja czterech ogłoszeń prasowych promujących projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej i ul. Studzieniec w Mławie”. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.:  „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej i ul. Studzieniec w Mławie”.

Ze szczegółami związanymi z zamówieniem można zapoznać się klikając na poniższy link:

http://www.mlawa.pl/sites/default/files/project/import/publikacja-czterech-ogloszen-prasowych-promujacych-projekt-pn-budowa-kanalizacji-sanitarnej-w-ul-dzierzgowskiej-i-ul-studzieniec-w-mlawie_0.html

 

 


 

 

INFORMACJA O OGŁOSZENIU POSTĘPOWANIA

 

Informuję, że ogłoszone zostało postępowanie na: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji sanitarnej w ul. Witwickiego. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.:  „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej i ul. Studzieniec w Mławie”.

Ze szczegółami związanymi z zamówieniem można zapoznać się klikając na poniższy link:

http://www.mlawa.pl/sites/default/files/project/import/pelnienie-nadzoru-inwestorskiego-nad-budowa-kanalizacji-sanitarnej-w-ul-witwickiego-w-mlawie_0.html

 

 


 

INFORMACJA O OGŁOSZENIU POSTĘPOWANIA

 

Informuję, że ogłoszone zostało postępowanie na: Wykonanie i montaż czterech tablic informacyjnych promujących projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej i ul. Studzieniec w Mławie”.

Ze szczegółami związanymi z zamówieniem można zapoznać się klikając na poniższy link:

http://www.mlawa.pl/sites/default/files/project/import/wykonanie-i-montaz-czterech-tablic-informacyjnych-promujacych-projekt-pn-budowa-kanalizacji-sanitarnej-w-ul-dzierzgowskiej-i-ul-studzieniec-w-mlawie_0.html

 

 

 

 


 

INFORMACJA O OGŁOSZENIU POSTĘPOWANIA

 

Informuję, że ogłoszone zostało postępowanie na:Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Witwickiego w Mławie".

Ze szczegółami związanymi z zamówieniem można zapoznać się klikając na poniższy link:

http://www.mlawa.pl/sites/default/files/project/import/budowe-kanalizacji-sanitarnej-w-ul-witwickiego-w-mlawie_0.html

 

 


 

MECHANIZM ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

 

Burmistrz Miasta Mława informuje, iż w Wytycznych w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 (sekcja 9.1.4) wskazano tzw. mechanizm sygnalizacyjny, umożliwiający sygnalizowanie podejrzeń wystąpienia nieprawidłowości, w tym nadużyć finansowych w projektach realizowanych w ramach Programu.

Adres e-mail, na który można przesyłać informacje

naduzycia [dot] POISat[2]mr [dot] gov [dot] pl (naduzycia[dot]POIS[at]mr[dot]gov[dot]pl)

Formularz zgłaszania nieprawidłowości:

www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

 

Szcegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej:

https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci

 

 


 

 

PODPISANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE

W dniu 06 czerwca 2017r. podpisana została umowa o dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej i ul. Studzieniec w Mławie”.

Przygotowany przez Urząd Miasta wniosek o dofinansowanie przeszedł pozytywnie wszystkie etapy oceny i został zakwalifikowany do dofinansowania.

Całkowita wartość projektu - 3 151 163,79

Przyznane dofinansowanie - 1 642 046,47 zł.

 

 

W dniu 25 czerwca 2018r. podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej i ul. Studzieniec w Mławie”.

W wyniku oszczędności jakie pojawiły się po przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, zmniejszyła się wartość projektu, a w związku z tym także i kwota przyznanego dofinansowania:

Całkowita wartość projektu - 2 963 504,90

Przyznane dofinansowanie - 1 537 787,92 zł.

 


 

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

PRIORYTET II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

DZIAŁANIE 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

 

W dniu 01.08.2016r. złożony został, przygotowany przez Wydział Rozwoju i Inwestycji, wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej i ul. Studzieniec w Mławie”.

W ramach realizacji projektu wybudowane zostanie łącznie 6 394,57 m kanalizacji sanitarnej (wraz z przykanalikami)

 

Całkowita wartość projektu – 3 151 163,79

Wnioskowane dofinansowanie 2 189 395,30 zł

 

Status projektu
zrealizowane
Źródło funduszy
fundusze europejskie

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Przemysław Więckiewicz
Osoba wprowadzająca informację: Przemysław Więckiewicz
Data wytworzenia informacji: 04.08.2016 15:56:29
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:10:32
Liczba odsłon: 0

Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:10:32 admin_vobacom edycja strony
19.01.2022 14:13:19 Lidia Gniadek edycja strony
03.10.2018 14:26:33 Przemysław Więckiewicz edycja strony
04.08.2016 15:56:29 Przemysław Więckiewicz strona została dodana


Adres źródłowy: https://bip.mlawa.pl/projekt/budowa-kanalizacji-sanitarnej-w-ul-dzierzgowskiej-i-ul-studzieniec-w-mlawie