Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława[0]

Opublikowano na: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława (bip.mlawa.pl)

Autor: Janina Bęć


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o zebranych dowodach

obwieszczenie

Burmistrza Miasta Mława

         

     Na podstawie art. 10 § 1  kpa (Dz.U. z 2024 r., poz. 572) zawiadamiam, że strony postępowania mogą zapoznać się z dowodami w sprawie z wniosku:

 

Miasta Mława

ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława

 

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

 

przebudowie oświetleniowej sieci kablowej nn

 

na terenie położonym w Mławie: rejon ul. Ordona

 

oznaczonym numerami ewid.: 10-192/3, 10-193/5, 10-193/6, 10-193/12, 10-193/21, 10-193/39, 10-193/64, 10-210/3, 10-210/4, 10-210/6, 10-210/11, 10-211/9

 

W związku z powyższym uprzejmie informuję, iż w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, stronie przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych 
w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Po zapoznaniu się ze zgromadzonym w przedmiotowej sprawie materiałem dowodowym strona stosownie do art. 7 i 77 kpa może zgłosić przeprowadzenie dodatkowych dowodów mogących mieć znaczenie w sprawie, pod rygorem przyjęcia przez organ, że strona 
nie posiada więcej dowodów w danej sprawie. Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Po bezskutecznym upływie terminu zostanie wydana decyzja, przy czym ocena materiału dowodowego nastąpi w oparciu o posiadanie dotychczas przez organ dowody.                                                         

Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 
i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mława – pok. Nr 15 (prowadząca sprawę Olga Stolarska tel. 23-654-32-53 wew. 402 – w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.).


 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Olga Stolarska
Osoba wprowadzająca informację: Janina Bęć
Data wytworzenia informacji: 13.05.2024 14:23:31
Data publikacji informacji: 13.05.2024 14:22:47 - 28.05.2024 00:00:10
Data ostatniej modyfikacji: 13.05.2024 14:23:31
Liczba odsłon: 0

Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
13.05.2024 14:23:31 Janina Bęć strona została dodana


Adres źródłowy: https://bip.mlawa.pl/ogloszenie/obwieszczenie-burmistrza-miasta-mlawa-o-zebranych-dowodach-29