Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława[0]

Opublikowano na: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława (bip.mlawa.pl)

Autor: Janina Bęć


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wszczęciu postępowania administracyjnego

obwieszczenie

burmistrza miasta mława

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572) oraz art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977) zawiadamiam, że dnia 29.04.2024, wszczęto postępowanie administracyjne – na wniosek strony: 

 

Piotra i Edyty Samselskich

Osiedle Książąt Mazowieckich 16 m.34, 06-500 Mława

 

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

 

budowa sieci wodociągowej ø 110 wraz z przyłączem ø 40

 

na nieruchomości położonej w Mławie: ul. Paprociowa

                                                           

oznaczonej numerami ewidencyjnymi:  część działek 11-448, 11-460/1, 11-460/2, 11-460/10, 11-460/12

 

W związku z powyższym informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia (tel. 23-654-32-53 w. 402 - prowadząca sprawę Olga Stolarska – w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.).

            

Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Olga Stolarska
Osoba wprowadzająca informację: Janina Bęć
Data wytworzenia informacji: 09.05.2024 12:28:56
Data publikacji informacji: 09.05.2024 12:27:29 - 24.05.2024 00:00:10
Data ostatniej modyfikacji: 09.05.2024 12:28:56
Liczba odsłon: 0

Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
09.05.2024 12:28:56 Janina Bęć strona została dodana


Adres źródłowy: https://bip.mlawa.pl/ogloszenie/obwieszczenie-burmistrza-miasta-mlawa-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego-276