Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława[0]

Opublikowano na: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława (bip.mlawa.pl)

Autor: Janina Bęć


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z poźn. zm.) oraz uchwały Nr XXXIX/475/2018 Rady Miasta Mława z dnia 27 lutego  2018 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Mława, Burmistrz Miasta Mława informuje o przeznaczeniu      do sprzedaży nieruchomości komunalnej stanowiącej lokal mieszkalny Nr 21 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Mławie przy ul. Leśnej 6 wraz z udziałem wynoszącym 5360/253800 w częściach wspólnych budynku oraz w działce nr 10-3422/5 o powierzchni 0,1680 ha.

Adres nieruchomości lokalowej

Powierzchnia użytkowa lokalu

 (m²)

Nr Księgi Wieczystej nieruchomości

Cena lokalu                             (wraz z udziałem                          w częściach wspólnych budynku oraz w działce)

 

ul. Leśna 6

 

45,30

 

PL1M/000057667/9

 

171 980,00 zł

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Janina Beć
Osoba wprowadzająca informację: Janina Bęć
Data wytworzenia informacji: 07.05.2024 12:53:03
Data publikacji informacji: 07.05.2024 12:41:44 - 07.06.2024 00:00:10
Data ostatniej modyfikacji: 07.05.2024 12:53:03
Liczba odsłon: 0

Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
07.05.2024 12:53:03 Janina Bęć strona została dodana


Adres źródłowy: https://bip.mlawa.pl/ogloszenie/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-sprzedazy-176