Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława[0]

Opublikowano na: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława (bip.mlawa.pl)

Autor: Janina Bęć


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wydaniu decyzji

GPP.6733.1.5.2023.AD                                                                                                    2023-05-23

 

                     

obwieszczenie

Burmistrza Miasta Mława

         

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r., poz. 503)
Burmistrz Miasta Mława zawiadamia, że w dniu 23.05.2023r. na wniosek:

 

Miasta Mława

06-500 Mława, ul. Stary Rynek 19

 

wydana została decyzja Nr 10/23 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

 

kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami

 

na terenie położonym w Mławie: ul. Widokowa

 

oznaczonym numerami ewid.: 10-1363/7

 

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 14 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mława – ul. Stary Rynek 19,  pok. Nr 15 (prowadząca sprawę Aneta Drybczewska, tel.: 23-654-32-53 wewn. 402 – w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.). Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Aneta Drybczewska
Osoba wprowadzająca informację: Janina Bęć
Data wytworzenia informacji: 23.05.2023 13:40:12
Data publikacji informacji: 23.05.2023 13:39:40 - 07.06.2023 00:00:10
Data ostatniej modyfikacji: 23.05.2023 13:40:12
Liczba odsłon: 0

Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
23.05.2023 13:40:12 Janina Bęć strona została dodana


Adres źródłowy: https://bip.mlawa.pl/ogloszenie/obwieszczenie-burmistrza-miasta-mlawa-o-wydaniu-decyzji-402