Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława[0]

Opublikowano na: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława (bip.mlawa.pl)

Autor: Janina Bęć


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wydaniu decyzji

obwieszczenie

Burmistrza Miasta Mława

         

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r., poz. 503)
Burmistrz Miasta Mława zawiadamia, że w dniu 22.03.2023r. na wniosek:

 

ENERGA OPERATOR S. A.

80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130

 

wydana została decyzja Nr 7/23 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

 

sieci elektroenergetycznej – linii kablowych SN- 15kv

 

na terenie położonym w Mławie: ul. Płocka/ ul. Olesin

 

oznaczonym numerami ewid.: 10-619/4, 10-663/3, 10-636, 10-663/4, 10-663/5, 10-643,
10-910/1, 10-911/1, 10-914, 10-921

 

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 14 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mława – ul. Stary Rynek 19,  pok. Nr 15 (prowadząca sprawę Aneta Drybczewska, tel.: 23-654-32-53 wewn. 402 – w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.). Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Aneta Drybczewska
Osoba wprowadzająca informację: Janina Bęć
Data wytworzenia informacji: 22.03.2023 10:25:20
Data publikacji informacji: 22.03.2023 10:24:43 - 06.04.2023 00:00:10
Data ostatniej modyfikacji: 22.03.2023 10:25:20
Liczba odsłon: 0

Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
22.03.2023 10:25:20 Janina Bęć strona została dodana


Adres źródłowy: https://bip.mlawa.pl/ogloszenie/obwieszczenie-burmistrza-miasta-mlawa-o-wydaniu-decyzji-399