Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława[0]

Opublikowano na: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława (bip.mlawa.pl)

Autor: Agnieszka Puzio-Dębska


Oferta na mocy art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy w Mławie

Mława, dnia 30 kwietnia 2024 r. 

INFORMACJA

Na mocy art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) 23 kwietnia 2024 r. wpłynęła oferta na realizację zadań publicznych o charakterze lokalnym spełniające ustawowo następujące warunki:

  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000,00 zł
  • zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Burmistrz Miasta Mława podaje do publicznej wiadomości informację o zadaniu: 

Oferent: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy w Mławie z siedzibą w Mławie 06-500, przy ul. Narutowicza 6, Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym  -  0000109984, zgodnie z udzielonym Pełnomocnictwem nr 001857 z dnia 10 stycznia 2024 r. 

Zadanie: Wycieczka do Warszawy członków związku emerytów i rencistów  

Rodzaj zadania publicznego: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Wnioskowana kwota dofinansowania zadania: 5 200,00 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście zł 00/100)

Koszt całkowity realizacji zadania: 5 200,00 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście  zł 00/100)

Czas realizowania zadania:  8 lipca 2024 r.  do 2 października 2024 r.   

Zgodnie z art. 19 a ustawy informacja o złożonych ofertach na okres 7 dni zamieszczana jest na tablicy ogłoszeń (treść oferty dostępna w Wydziale Oświaty i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Mława, Mława, ul. 18 Stycznia 4/25),  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej miasta www.mlawa.pl.

Ewentualne uwagi dotyczące złożonej oferty w przeciągu 7 dni, proszę przekazać:

  • osobiście w Urzędzie Miasta Mława, Wydział Oświaty i Polityki Społecznej, ul. 18 Stycznia 4/25
  • bądź e-mail: agnieszka [dot] debskaat[1]mlawa [dot] pl (agnieszka[dot]debska[at]mlawa[dot]pl) 

 

Załączniki

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Agnieszka Puzio-Dębska
Osoba wprowadzająca informację: Agnieszka Puzio-Dębska
Data wytworzenia informacji: 30.04.2024 15:35:27
Data publikacji informacji: 30.04.2024 15:35:05
Data ostatniej modyfikacji: 30.04.2024 15:36:09
Liczba odsłon: 0

Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
30.04.2024 15:36:09 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
30.04.2024 15:35:27 Agnieszka Puzio-Dębska strona została dodana


Adres źródłowy: https://bip.mlawa.pl/ogloszenie/oferta-na-mocy-art-19a-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie