Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława[0]

Opublikowano na: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława (bip.mlawa.pl)

Autor: Aneta Pinczewska


Raport z konsultacji społecznych dotyczących ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży usytuowanych na terenie miasta Mława w godz. 22.00 do 6.00.

Konsultacje społeczne  prowadzone były zgodnie z Zarządzeniem Nr 224/2023 Burmistrza Miasta Mława z dnia 23 października 2023 r.

1.Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach.

Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach byli mieszkańcy miasta Mława.

2.Termin konsultacji.

Konsultacje przeprowadzono w terminie od dnia 1 listopada 2023 r. do 30 listopada 2023 r.

3.Forma i tryb konsultacji.

Konsultacje przeprowadzono w formie elektronicznej ankiety dostępnej na stronie https://bip.mlawa.pl/artykuly/aktualnie-ogloszone-konsultacje oraz ankiety w wersji papierowej dostępnej w  Urzędzie Miasta Mława.

4.Podsumowanie zgłoszonych opinii.

Ogółem wypełniono i złożono 50ankiet  w tym 46 w wersji tradycyjnej i 4 w wersji elektronicznej. W 2 ankietach głosujący wpisali adres Mławy, jednakże weryfikacja pokazała, że nie są to jej mieszkańcy tzn. osoby te najprawdopodobniej nie dokonały przemeldowania na adres czasowy lub stały. Opinie z tych ankiet nie zostały uwzględnione. W pozostałych  weryfikowanych ankietach w jednej widniał adres spoza Mławy i opinia ta również nie została uwzględniona. Natomiast w raporcie zostały ujęte 3 ankiety z adresem innym niż  zgłoszony adres zameldowania, w każdym  z tych przypadków był to jednak adres miasta Mława. W związku z powyższym 47 ankiet spełniło wymagania formalne. 

Na pytanie: Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem ograniczenia godzin nocnej sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Mława? Odpowiedzi na TAK udzieliło 40 osób, odpowiedzi na NIE udzieliło 7 osób. 

Za ograniczeniem w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w wariancie 22.00-6.00 zagłosowało 39 osób.  W złożonych ankietach nie zaproponowano żadnych innych godzin ograniczających nocną sprzedaż napojów alkoholowych mieszczących się w tym przedziale czasowym. W 1 ankiecie wskazano na ograniczenie sprzedaży w godzinach 21.00- 7.00. Wskazane godziny 21.00 i 7.00 nie są godzinami ustawowo uznanymi za godziny nocnej sprzedaży napojów alkoholowych.

W konsultacjach uczestniczyło 26 kobiet. Wariant na TAK zaznaczyły 22 z nich, a 4 wariant NIE, natomiast z 21 mężczyzn biorących udział w konsultacjach 
18 mężczyzn było na TAK azaznaczyło NIE.

W ogłoszonych konsultacjach społecznych wzięło udział 0,2% ogółu pełnoletnich mieszkańców miasta.

W grupie wiekowej od 18-20 lat nie złożono żadnej ankiety. Pozostałe ankiety w grupach wiekowych wyglądały następująco: 21-30 lat – 3 ankiety, 31-40 lat – 5 ankiet, 41-50 lat – 11 ankiet, 51-60 lat – 3 ankiety, >60 lat – 25 ankiet. Najmłodsza głosująca osoba miała 27 lat a najstarsza 92 lata.

Sporządził: Anna Sokołowska - Inspektor ds. obsługi przedsiębiorcy.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Anna Sokołowska
Osoba wprowadzająca informację: Aneta Pinczewska
Data wytworzenia informacji: 21.12.2023 14:23:47
Data publikacji informacji: 21.12.2023 14:22:06
Data ostatniej modyfikacji: 21.12.2023 14:29:18
Liczba odsłon: 0

Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
21.12.2023 14:29:18 Aneta Pinczewska edycja strony
21.12.2023 14:23:47 Aneta Pinczewska strona została dodana


Adres źródłowy: https://bip.mlawa.pl/artykul/raport-z-konsultacji-spolecznych-dotyczacych-ograniczenia-w-godzinach-nocnej-sprzedazy-0