Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława[0]

Opublikowano na: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława (bip.mlawa.pl)

Autor: Michał Orłowski


O projekcie - Wehikuł czasu-człowiek i natura w przestrzeni dziejów

1[1]2[2]

Miasto Mława od wielu już lat współpracuje z Miastem Raseiniani na mocy umowy partnerskiej Town Twinning. W ramach programu Europa dla Obywateli organizowaliśmy spotkania organizacji społecznych, włodarzy miast. W działania partnerskie bardzo chcemy w coraz większym stopniu angażować młodzież. Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży stanowi doskonałą płaszczyznę realizacji tych zamierzeń. Jest to pierwszy projekt miasta realizowany w ramach wspomnianego Funduszu.
Tematyka projektu to odkrywanie artystycznej inspiracji człowieka przez naturę, który to element został rozszerzony na ogólną rolę kulturotwórczą wynikającą z kontaktu człowieka z naturą – od zachowań magicznych, przesądów, poprzez formy rozrywki i spędzania wolnego czasu do rozwoju nauki i techniki.
Celem nadrzędnym projektu jest wzmocnienie wśród młodych ludzi świadomości ekologicznej i szanowania otaczającego nas środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem działań proekologicznych w swoim najbliższym otoczeniu.

Realizując projekt chcemy, by uczestnicy prócz uzyskanej nowej i pogłębionej wiedzy nt. ekologii, wartości przyrodniczej naszych regionów, edukacji artystycznej i teatralnej, mieli również możliwość osobistego rozwoju:
- rozwoju zainteresowań, być może odkryciu nowych zdolności
- rozwoju postaw tolerancyjnych i szacunku do różnorodności poprzez kontakt z inna kulturą, językiem, obyczajem,
- rozwoju osobistej wrażliwości na środowisko naturalne, los innych żywych istot, niepozostawanie obojętnym na okrucieństwo wobec zwierząt, niszczenie środowiska
- poszukiwaniu metod aktywnego, konstruktywnego spędzania wolnego czasu
- włączenie się w działania na rzecz lokalnej społeczności poprzez przygotowanie przedstawienia teatralnego dla mieszkańców i promocję postaw proekologicznych wśród mieszkańców.

 

Wartość projektu: 30 000,00zł

Kwota przyznanego dofinansowania: 22 867,00zł

 

 
 
Data wpisu: 23-09-2009r.

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Magdalena Cecelska
Osoba wprowadzająca informację: Michał Orłowski
Data wytworzenia informacji: 24.09.2023 19:39:58
Data publikacji informacji: 24.09.2023 19:39:59
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:05:27
Liczba odsłon: 0

Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:05:27 admin_vobacom edycja strony
14.12.2023 09:31:33 admin_vobacom edycja strony
24.09.2023 19:46:28 Michał Orłowski edycja strony
24.09.2023 19:39:58 Michał Orłowski strona została dodana


Adres źródłowy: https://bip.mlawa.pl/artykul/o-projekcie-wehikul-czasu-czlowiek-i-natura-w-przestrzeni-dziejow