Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława[0]

Opublikowano na: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława (bip.mlawa.pl)

Autor: Klaudia Sieradzka


Raport o stanie Miasta Mława za rok 2022

Burmistrz Miasta Mława przedstawia  Raport o stanie Miasta Mława za rok 2022

Debata nad Raportem o stanie Miasta Mława za rok 2022 odbędzie się podczas Sesji Rady Miasta Mława w dniu 30 maja 2023 r.

W debacie nad raportem mogą zabierać głos mieszkańcy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w art. 28aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami (w gminie powyżej 20 tys. mieszkańców, co najmniej 50 osób). Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy, tj. do 29.05.2023 r.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Magdalena Cecelska Sekretarz Miasta Mława
Osoba wprowadzająca informację: Klaudia Sieradzka
Data wytworzenia informacji: 23.05.2023 12:25:50
Data publikacji informacji: 23.05.2023 12:25:14
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:07:02
Liczba odsłon: 0

Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:07:02 admin_vobacom edycja strony
23.05.2023 12:48:28 Klaudia Sieradzka edycja strony
23.05.2023 12:25:50 Klaudia Sieradzka strona została dodana


Adres źródłowy: https://bip.mlawa.pl/ogloszenie/raport-o-stanie-miasta-mlawa-za-rok-2022