Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława[0]

Opublikowano na: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława (bip.mlawa.pl)

Autor: Beata Barwińska


Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe dla obszaru Miasta Mława".

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Miasta Mława”

Celem konsultacji społecznych było pozyskanie opinii mieszkańców Miasta Mława dla dokumentu pn. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Miasta Mława” na lata 2022-2037.

Dokument wyłożono do publicznego wglądu w dniach od 21.11.2022r. do 12.12.2022r.
w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, pok. nr 10
w godzinach pracy urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Mława na stronie internetowej: www.mlawa.pl

Uwagi i propozycje w przedmiotowej sprawie można było składać poprzez wypełnienie formularza uwag (dostępnego na stronie www.mlawa.pl w zakładce Konsultacje Społeczne oraz w kancelarii Urzędu Miasta Mława) oraz przekazać w następujący sposób:

W wyznaczonym terminie nie złożono żadnych uwag do konsultowanego projektu dokumentu.  


Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Monika Kucka
Osoba wprowadzająca informację: Beata Barwińska
Data wytworzenia informacji: 13.12.2022 08:55:02
Data publikacji informacji: 13.12.2022 08:52:25
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:08:18
Liczba odsłon: 0

Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:08:18 admin_vobacom edycja strony
13.12.2022 09:05:20 Beata Barwińska edycja strony
13.12.2022 08:55:02 Beata Barwińska strona została dodana


Adres źródłowy: https://bip.mlawa.pl/ogloszenie/raport-z-przeprowadzonych-konsultacji-spolecznych-dotyczacych-projektu-zalozen-do-planu