Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława[0]

Opublikowano na: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława (bip.mlawa.pl)

Autor: Lidia Gniadek


Rządowy Program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna Tablica"

Miasto Mława w ramach Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii
informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna Tablica"otrzymało wsparcie finansowe w postaci dotacji celowej ze środków pochodzących z budżetu państwa w wysokości 105 tys zł. na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii w zakresie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

W ramach przyznanego dofinansowania doposażone zostaną  3 placówki oświatowe:

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Haliny Rudnickiej w Zespole Placówek Oświatowych nr 2 w Mławie

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie

Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego

 

Koszt całkowity: 131 250,00 zł

Wkład własny Miasta Mława: 26 250,00 zł

logo[1]


Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Lidia Gniadek
Osoba wprowadzająca informację: Lidia Gniadek
Data wytworzenia informacji: 10.11.2022 13:01:53
Data publikacji informacji: 15.07.2022 13:00:04
Data ostatniej modyfikacji: 10.11.2022 14:01:01
Liczba odsłon: 0

Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
10.11.2022 14:01:01 Lidia Gniadek edycja strony
10.11.2022 13:01:53 Lidia Gniadek strona została dodana


Adres źródłowy: https://bip.mlawa.pl/artykul/rzadowy-program-rozwijania-szkolnej-infrastruktury-oraz-kompetencji-uczniow-i-nauczycieli-w