Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława[0]

Opublikowano na: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława (bip.mlawa.pl)

Autor: Elżbieta Zembrzuska


Uchwała Nr XLII/557/2022 Rady Miasta Mława z dnia 20 września 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mława

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mława uchwalony w dniu 20 września 2022 r. wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Elżbieta Zembrzuska
Osoba wprowadzająca informację: Elżbieta Zembrzuska
Data wytworzenia informacji: 18.10.2022 10:01:06
Data publikacji informacji: 18.10.2022 10:00:03
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:08:18
Liczba odsłon: 0

Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:08:18 admin_vobacom edycja strony
18.10.2022 10:05:36 Elżbieta Zembrzuska edycja strony
18.10.2022 10:01:06 Elżbieta Zembrzuska strona została dodana


Adres źródłowy: https://bip.mlawa.pl/artykul/uchwala-nr-xlii5572022-rady-miasta-mlawa-z-dnia-20-wrzesnia-2022-r-w-sprawie-uchwalenia