Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława[0]

Opublikowano na: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława (bip.mlawa.pl)

Autor: Marzena Długokęcka


Zarządzenie Nr 174/2021 Burmistrza Miasta Mława z dnia 18 października 2021 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla pracownika kończącego służbę przygotowawczą

Na podstawie art. 33 ust 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) i Zarządzenia Nr 28/2012 Burmistrza Miasta Mława z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę, Burmistrz Miasta Mława zarządza, co następuje:
§ 1. Powołuje komisję egzaminacyjną w składzie:
1) Szymon Zejer – przewodniczący komisji,
2) Magdalena Cecelska – członek komisji,
3) Anna Marlęga – członek komisji,
4) Elżbieta Zembrzuska – członek komisji
do zorganizowania egzaminu dla Pana Kamila Gołębiewskiego – Referenta ds. gospodarki odpadami komunalnymi kończącego służbę przygotowawczą.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Anna Marlęga
Osoba wprowadzająca informację: Marzena Długokęcka
Data wytworzenia informacji: 22.10.2021 12:06:48
Data publikacji informacji: 22.10.2021 12:05:58
Data ostatniej modyfikacji: 22.10.2021 12:06:48
Liczba odsłon: 0

Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
22.10.2021 12:06:48 Marzena Długokęcka strona została dodana


Adres źródłowy: https://bip.mlawa.pl/artykul/zarzadzenie-nr-1742021-burmistrza-miasta-mlawa-z-dnia-18-pazdziernika-2021-r