Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława[0]

Opublikowano na: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława (bip.mlawa.pl)

Autor: Grzegorz Malon


Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - Ankiety (CEEB)

Ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw [Dz. U. poz. 2127] (dalej zwana ustawą z dnia 28 października 2020 r.) utworzono Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (dalej zwaną CEEB) oraz dodano rozdział 5a (dot. CEEB) w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków [Dz.U. z 2021 r. poz.554] (dalej zwana ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.).

W związku z powyższym na właścicieli lub zarządców budynków lub lokali nałożono nowe obowiązki m. in. złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw:

w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw (art. 27 g. ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008),

nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia tego komunikatu tj.: 1 lipca 2021 r.  o którym mowa w art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 28 października 2020 r. w odniesieniu do źródła ciepła lub źródła spalania paliw, eksploatowanych w dniu ogłoszenia komunikatu (art. 15 ust 1  ustawy z dnia 28 października 2020 r.),

 

Deklarację można składać w Kancelarii Urzędu Miasta Mława ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława w poniedziałki, środy, czwartki i piątki – w godzinach 8.00-16.00 oraz we wtorki w godzinach 8.00-18.00,

albo drogą elektroniczną za pośrednictwem strony ZINTEGROWANY SYSTEM OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI https://zone.gunb.gov.pl/.

 

Za wdrożenie, uruchomienie i prowadzenie CEEB odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, który opracował materiały informacyjne dot. nowego obowiązku składania deklaracji. Zgodnie z informacjami w nich zawartymi obowiązek składania deklaracji został wskazany już od 1 lipca br., co oznacza, że pierwsze deklaracje właściciele i zarządcy lokali lub budynków powinni złożyć najpóźniej do 15 lipca br. Wszelkie informacje publikowane są na stronie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego – TUTAJ . Wszelkie pytania w tej sprawie należy kierować do PRZEDSTAWICIELI GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO: e-mail: info-ceebat[2][1]gunb [dot] gov [dot] pl (info-ceeb[at]gunb[dot]gov[dot]pl), tel.: (22) 661-94-54 albo do pracowników Urzędu Miasta Mława: e-mail infoat[2][1]mlawa [dot] pl (info[at]mlawa[dot]pl), nr tel.: 23 654 64 38 wewnętrzny 311 i 312 w godzinach pracy urzędu.

Poniżej znajdą Państwo wzory deklaracji oraz ulotki ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi nowego obowiązku.

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Monika Kucka
Osoba wprowadzająca informację: Grzegorz Malon
Data wytworzenia informacji: 01.07.2021 10:16:17
Data publikacji informacji: 01.07.2021 10:15:25
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:10:32
Liczba odsłon: 0

Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:10:32 admin_vobacom edycja strony
27.12.2021 13:29:42 Grzegorz Malon edycja strony
01.07.2021 10:16:17 Grzegorz Malon strona została dodana


Adres źródłowy: https://bip.mlawa.pl/artykul/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-ankiety-ceeb