Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława[0]

Opublikowano na: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława (bip.mlawa.pl)

Autor: Agnieszka Puzio-Dębska


Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących projektu Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

Protokół z przeprowadzenia  konsultacji społecznych, dotyczących projektu Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy   z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie na 2021 rok


Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Agnieszka Puzio-Dębska
Osoba wprowadzająca informację: Agnieszka Puzio-Dębska
Data wytworzenia informacji: 06.10.2020 08:29:50
Data publikacji informacji: 06.10.2020 08:28:33
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:12:04
Liczba odsłon: 0

Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:12:04 admin_vobacom edycja strony
06.10.2020 08:32:43 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
06.10.2020 08:29:50 Agnieszka Puzio-Dębska strona została dodana


Adres źródłowy: https://bip.mlawa.pl/artykul/protokol-z-przeprowadzenia-konsultacji-spolecznych-dotyczacych-projektu-programu-2