Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława[0]

Opublikowano na: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława (bip.mlawa.pl)

Autor: Grzegorz Malon


Wniosek rolnika indywidualnego o poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Pismo: wniosek rolnika indywidualnego

  1. Podpisane oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego
    oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.
  2. Kopia zaświadczenia zameldowania.
  3. Kopia zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatkowej gruntów i budynków
    na terenie Miasta Mława.
  4. Kopia dowodu wpłaty opłaty skarbowej.
  5. Kopia wypisu z rejestru gruntów.

                             

II. OPŁATY                                            

Opłaty skarbowa : 17 zł

III. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW, ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, Kancelaria.

Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godz.  8.00- 16.00, we wtorki w godz. 8.00 - 18.00

Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Środowiska, pokój 18

IV. OSOBY DO KONTAKTU
Grzegorz Malon

pokój nr 18, tel. (bez zera w prefiksie) 23 654 32 96 wewnętrzny 300

adresy e-mail: grzegorz [dot] malonat[1]mlawa [dot] pl (grzegorz[dot]malon[at]mlawa[dot]pl)

V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Do 30 dni


Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Elżbieta Zembrzuska
Osoba wprowadzająca informację: Grzegorz Malon
Data wytworzenia informacji: 16.03.2020 08:57:12
Data publikacji informacji: 16.03.2020 08:56:28
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:12:51
Liczba odsłon: 0

Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:12:51 admin_vobacom edycja strony
16.03.2020 08:57:12 Grzegorz Malon strona została dodana


Adres źródłowy: https://bip.mlawa.pl/artykul/wniosek-rolnika-indywidualnego-o-poswiadczenie-oswiadczenia-o-osobistym-prowadzeniu