Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława[0]

Opublikowano na: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława (bip.mlawa.pl)

Autor: Agnieszka Puzio-Dębska


Konsultacje społeczne z przedstawicielami organizacji pozarządowych celu przygotowania Programu współpracy Miasta Mława na 2020 rok

Ogłoszenie konsultacji społecznych z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w celu przygotowania Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z poźn. zm.), art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688), Uchwały Nr XVIII/227/2016 Rady Miasta Mława z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Mława, Burmistrz Miasta Mława zarządza,  przeprowadzenie konsultacji społecznych z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w celu przygotowania Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

Czas rozpoczęcia: 16 września 2019 r.

Czas zakończenia: 27 września  2019 r.

Zasięg konsultacji: przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Miasta Mława.

Konsultacje przeprowadza się w następujących formach:
a)    pisemnego, w tym elektronicznego, zbierania uwag;
b)    ankiety samodzielnie wypełnianej przez respondentów;
c)    zbierania uwag w Urzędzie Miasta Mława, w Wydziale Oświaty i Polityki Społecznej, ul. Padlewskiego 13.

 Formularz propozycji składanych zmian do projektu Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 181/2019 z dnia 11 września 2019 r.

 Propozycje do Programu współpracy na 2020 rok w formie ankiety stanowi załącznik nr 2 do do Zarządzenia nr 181/2019 z dnia 11 września 2019 r.

Propozycje zmian w Programie współpracy w formie formularza, o którym mowa w ust. 6 oraz w formie ankiety, o której mowa w ust. 7 należy przekazywać:
a)    w wersji papierowej dostępnej w Wydziale Oświaty i Polityki Społecznej, ul. Padlewskiego 13 - drogą korespondencyjną,
b)    w wersji  elektronicznej dostępnej  na stronie internetowej miasta www.mlawa.pl  - na adres: agnieszka [dot] debskaat[1]mlawa [dot] pl,
c)    bezpośrednio w Wydziale Oświaty i Polityki Społecznej, ul. Padlewskiego 13.

Harmonogram prac nad przygotowaniem Programu Współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok stanowi załącznik nr 3 do do Zarządzenia nr 181/2019 z dnia 11 września 2019 r.

Podstawa prawna:  Zarządzenie  Nr 181/2019 Burmistrza Miasta Mława z dnia 11  września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

 

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Agnieszka Puzio - Dębska
Osoba wprowadzająca informację: Agnieszka Puzio-Dębska
Data wytworzenia informacji: 11.09.2019 14:55:07
Data publikacji informacji: 11.09.2019 14:49:09
Data ostatniej modyfikacji: 04.10.2019 15:30:56
Liczba odsłon: 0

Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
04.10.2019 15:30:56 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
11.09.2019 15:11:31 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
11.09.2019 15:00:56 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
11.09.2019 14:55:07 Agnieszka Puzio-Dębska strona została dodana


Adres źródłowy: https://bip.mlawa.pl/ogloszenie/konsultacje-spoleczne-z-przedstawicielami-organizacji-pozarzadowych-celu-przygotowania