Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława[0]

Opublikowano na: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława (bip.mlawa.pl)

Autor: Milena Rutkowska


INFORMACJA NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

informacJa  NT.  PRZETWARZANIA  DANYCH  OSOBOWYCH  osób  składających  wnioski  oraz  uwagi  do  sporządzanych  miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego  oraz  studium  uwarunkowaŃ  i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego

  • Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Mirella Dragun
Osoba wprowadzająca informację: Milena Rutkowska
Data wytworzenia informacji: 03.06.2019 09:05:06
Data publikacji informacji: 03.06.2019 09:04:35
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:14:48
Liczba odsłon: 0

Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:14:48 admin_vobacom edycja strony
06.06.2019 10:13:27 Cezary Lewandowski edycja strony
03.06.2019 09:05:06 Milena Rutkowska strona została dodana


Adres źródłowy: https://bip.mlawa.pl/ogloszenie/informacja-nt-przetwarzania-danych-osobowych