Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława[0]

Opublikowano na: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława (bip.mlawa.pl)

Autor: Agnieszka Puzio-Dębska


Zachęcali do oddawania głosów na swoje projekty złożone w ramach Mławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok

Trzech z pięciu wnioskodawców wzięło udział w spotkaniu dotyczącym promocji projektów, które zostały złożone i pozytywnie zaopiniowane w ramach kolejnej edycji Mławskiego Budżetu Obywatelskiego. Pomimo znikomej frekwencji ze strony mieszkańców wnioskodawcy zaprezentowali swoje pomysły, zachęcając do oddania głosu właśnie na ich projekty.

Autor projektu Parku solankowego „Komora” przedstawił wizualizację zagospodarowania działki położonej na Wólce przy ul. Dworcowej. Projekt przewiduje uporządkowanie terenu, wytyczenie alejek, lokalizację w centralnej części sceny na plenerowe koncerty, czy kino. Znalazł się tam również zbiornik retencyjny oraz fontanna. Na uwagę zasługuje wkomponowanie w całość starodrzewu, który jak stwierdził autor pamięta jeszcze czasy carskie.

"Mława – miasto z twarzą", to tytuł kolejnego zaprezentowanego projektu. Przy pomocy prezentacji autor zachęcił do oddania głosu na projekt, który przewiduje wykonanie na ścianach pięciu komunalnych budynków wielorodzinnych portretów ważnych dla miasta i regionów postaci w postaci murali.  Zaproponował następujące osoby do artystycznego uwiecznienia na budynkach łącząc niektóre z postaci w zależności od tego, czym się zajmowali: Tadeusza Wacława Korzybskiego, Józefa Longina Ostaszewskiego, legendarną Muławę, Wilhelma Lawicz - Liszkę, Teklę Bądarzewska – Baranowską oraz Józefa Opatoszu).

Autor projektu „Psie zakątki” zachęcał do utworzenia w Mławie stref dla psów, w których nasi czworonożni przyjaciele będą mogli spędzić czas podczas codziennego spaceru, w tym w szczególności załatwić swoje potrzeby fizjologiczne. Projekt zakłada powstanie stref w czterech lokalizacjach: Os. Książąt Mazowieckich, na Wólce, na Osiedlu Młodych oraz w centrum. Dodatkowo zaproponował, żeby na ich terenie ustawić elementy małej architektury, które będą uatrakcyjniały pieskom pobyt.

Autorzy projektów Lodowisko całoroczne - sztuczne i bezkosztowe na terenie MOSiR w Mławie oraz Całoroczna Mławska Grota/Jaskinia Solankowa na terenie MOSiR w Mławie nie skorzystali z możliwości prezentacji swoich projektów podczas spotkania. Omówiono je więc krótko, posiłkując się opisami ze złożonych wniosków.

Projekt Lodowisko całoroczne - sztuczne i bezkosztowe na terenie MOSiR w Mławie zakłada budowę sztucznego lodowiska z tworzywa.  Koszty przewidują: zakup płyty lodowiska, band, podłoża wraz z aparaturą.
Całoroczna Mławska Grota/Jaskinia Solankowa na terenie MOSiR w Mławie to pomysł dla osób, które chcieliby sobie pomóc w dolegliwościach dróg oddechowych, dermatologicznych i innych. Grota solna to wyłożona bryłami soli drewniana konstrukcja z generatorem jodowo - solankowym.

Głosowanie potrwa do 11 lipca do godz. 12.00.
Przypominamy, że każdy mieszkaniec naszego miasta może oddać tylko jeden głos na jeden z zaproponowanych  projektów. Do głosowania uprawniony jest każdy mieszkaniec Miasta Mława, który do dnia rozpoczęcia konsultacji, tj. 2 maja 2018 roku ukończył 16 lat. W przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat, wymagana jest zgoda opiekuna prawnego potwierdzona podpisem.  Urna do głosowania została umieszczona w holu Urzędu Miasta Mława na parterze, zaraz przy wejściu.

Obecna na spotkaniu Zastępca Burmistrza Janina Budzichowska zwróciła szczególną uwagę na ochronę danych osobowych, które zostają podane przez osoby głosujące w formularzach. Ze względu na nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (RODO), które weszły w życie 25 maja 2018 r.,  mieszkańcy proszeni są o osobiste oddawanie swojego głosu. Zgodnie z zapisami w klauzuli informacyjnej Burmistrz Miasta Mława jest administratorem danych wskazanych w formularzu i mogą być one przetwarzane tylko przez pracowników przez niego wskazanych, będących w składzie Zespołu Weryfikacyjnego.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Agnieszka Puzio Dębska
Osoba wprowadzająca informację: Agnieszka Puzio-Dębska
Data wytworzenia informacji: 10.07.2018 09:30:51
Data publikacji informacji: 10.07.2018 09:30:16
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:16:15
Liczba odsłon: 0

Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:16:15 admin_vobacom edycja strony
10.07.2018 09:30:51 Agnieszka Puzio-Dębska strona została dodana


Adres źródłowy: https://bip.mlawa.pl/artykul/zachecali-do-oddawania-glosow-na-swoje-projekty-zlozone-w-ramach-mlawskiego-budzetu