Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława[0]

Opublikowano na: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława (bip.mlawa.pl)

Autor: Agnieszka Puzio-Dębska


Przyznane dotacje w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 r.

Burmistrz miasta Mława po zapoznaniu się ze stanowiskiem komisji d.s. współpracy z organizacjami pozarządowymi, wyrażonym  na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2018 r., postanawia udzielić na realizację  zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 r., następujących dotacji:

1.    Klub Sportowy „Zawkrze Mława”
Zadanie: Obóz sportowy dla dzieci i młodzieży w 2018 roku w sekcji piłki siatkowej chłopców i piłki ręcznej dziewcząt
Kwota dotacji: 7 000 zł
2.    Stowarzyszenie Pomocy Społeczno - Zawodowej Osobom Niepełnosprawnym „Daj szanse”
Zadanie: Wycieczka turystyczno - rekreacyjno - terapeutyczna do Białowieży
Kwota dotacji: 3 000 zł
3.    Klub Sportowy Mławskie Centrum Tańca
Zadanie: Obóz wypoczynkowo - sportowy w Dziemianach
Kwota dotacji: 2 000 zł
4.    Mławskie Centrum Walki
Zadanie: Obóz XIX letniej szkoły Aikido
Kwota dotacji: 3 000 zł

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 72/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników  w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży,  w tym wypoczynku dzieci
i młodzieży w 2018 r.

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Agnieszka Puzio Dębska
Osoba wprowadzająca informację: Agnieszka Puzio-Dębska
Data wytworzenia informacji: 26.04.2018 10:38:35
Data publikacji informacji: 26.04.2018 10:36:39
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:16:15
Liczba odsłon: 0

Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:16:15 admin_vobacom edycja strony
15.05.2018 11:01:52 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
26.04.2018 10:38:35 Agnieszka Puzio-Dębska strona została dodana


Adres źródłowy: https://bip.mlawa.pl/ogloszenie/przyznane-dotacje-w-otwartym-konkursie-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-6