Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława[0]

Opublikowano na: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława (bip.mlawa.pl)

Autor: Krzysztof Napierski


Mławski Budżet Obywatelski – na Państwa głosy czekamy do 7 października

Wnioskodawcy Mławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok zaprezentowali swoje projekty podczas poniedziałkowego spotkania z mieszkańcami. Teraz każdy z mławian w wieku od 16 lat może głosować na to przedsięwzięcie, które jego zdaniem powinno zostać zrealizowane.

Poniedziałkowe (26 września 2016 r.) spotkanie w Sali na Piętrze Miejskiego Domu Kultury w Mławie poprowadziła Zastępca Burmistrza Miasta Mława Janina Budzichowska. Przypomniała wszystkim najważniejsze zasady Mławskiego Budżetu Obywatelskiego i szczegółowo poinformowała zgromadzonych, kto i do kiedy może brać udział w głosowaniu na wybrany projekt.

Podczas spotkania swoje pomysły mieli okazję zaprezentować mieszkańcom autorzy wniosków do Mławskiego Budżetu Obywatelskiego. Później uczestnicy spotkania mogli zadawać im pytania dotyczące poszczególnych projektów.

Tego samego dnia rozpoczęło się głosowanie, w którym każdy mieszkaniec Mławy w wieku co najmniej 16 lat może oddać jeden głos na jeden wybrany przez siebie projekt. Kartę do głosowania można pobrać z naszej strony (link poniżej tekstu) lub odebrać w kancelarii Urzędu Miasta Mława. Wypełnione karty wrzucamy do urny znajdującej się w ratuszu, tuż przy głównym wejściu. Głosy przyjmujemy do piątku 7 października 2016 r. Projekt lub projekty (ich łączna wartość nie może przekroczyć 300 000 zł) zostaną wykonane w 2017 roku.

Przypominamy, że głosować możemy na jeden z następujących projektów:

Budowa chodnika ze ścieżką bieżną przy Alei Marszałkowskiej

W ramach projektu przewidziano budowę chodnika dla pieszych przy Alei Marszałkowskiej. Istnieje tam tylko ścieżka rowerowa, z której bardzo licznie korzystają mieszkańcy w celach rekreacyjnych. Dodatkowo planuje się stworzenie ścieżki bieżnej o szerokości ok. 70 cm o nawierzchni gruntowej. Długość inwestycji to 1100 metrów. Szacunkowy zweryfikowany koszt - 230.000 zł.

Budowa oświetlenia na ul. LOK, drodze dojazdowej do zalewu Ruda

Projekt obejmuje budowę 26 punktów oświetleniowych w rozwijającej się części Mławy, przy ul. LOK, na 790 metrach między ul. Gdyńską a granicą administracyjną Miasta Mława. W bezpośrednim sąsiedztwie ul. LOK stoi ponad 20 domów, których mieszkańcy korzystają z Mławskiej Komunikacji Miejskiej, przystanek zlokalizowany jest przy ul. Gdyńskiej. W okresie letnim z przystanku korzysta wielu pieszych z zalewu Ruda. Budowa punktów świetlnych wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych oraz rowerzystów. Szacunkowy zweryfikowany koszt - 170.000 zł.

Nasza orkiestra dęta

Projekt polega na zakupie nowych instrumentów i strojów dla Mławskiej Orkiestry Dętej. Mławska orkiestra liczy 50 osób, które już świetnie grają, ale i tych, którzy dopiero poznają nuty. Orkiestra uświetnia swoimi występami ważne dla miasta wydarzenia patriotyczne i religijne. W ramach projektu przewiduje się zakup między innymi następujących instrumentów: saksofony altowe, tenorowe, sopranowe, barytonowe, tubę basową, bęben marszowy, zestaw perkusyjny, lirki do nut, stroiki do instrumentów, 40 kompletów strojów dla orkiestrantów. Szacunkowy zweryfikowany koszt - 68.200 zł.

Wizja rewitalizacji skweru parkowego przy ul. Dworcowej – „Komora"

Proponowany projekt przewiduje wykarczowanie samosiewów, odrostów drzew i krzewów, usunięcie nagromadzonych latami zanieczyszczeń; wytyczenie alejek spacerowych o nawierzchni gruntowej oraz piaskowych nawierzchni wokół planowanych urządzeń siłowni plenerowej i zestawów zabawowych dla starszych i młodszych dzieci. Wzdłuż alejek przewiduje się lokalizację ławek parkowych i oświetlenie. W części północno-zachodniej zaplanowano estradę z opcją wykorzystania jako kina plenerowego z co najmniej trzema rzędami ławek trwale związanymi z gruntem. Szacunkowy zweryfikowany koszt - 300.000 zł.

Wykonanie oświetlenia odcinka ul. Dworcowej ulicznymi lampami hybrydowymi

W projekcie przewiduje się zainstalowanie lamp hybrydowych, w których jako źródło światła zastosowano nowoczesną oprawę LED. W odróżnieniu od tradycyjnych lamp nie wymagają one podłączenia do kabla energetycznego, korzystają z odnawialnych darmowych źródeł energii tzn. paneli słonecznych i turbiny wiatrowej. Na wskazanym odcinku ulicy jest potrzeba zainstalowania 5-6 lamp ulicznych hybrydowych. Szacunkowy zweryfikowany koszt - 75.000 zł.

Zagospodarowanie terenu miejskiego na zapleczu MDK w Mławie

Projekt zakłada zagospodarowanie terenu między budynkami Płocka 5/7 i 11/13, Grzebskiego 4 i 6, Szewska 1, Stary Rynek 14, 13 i 13b. W ramach realizacji przewiduje się przebudowę istniejącej infrastruktury, zakup oraz instalację małej architektury, urządzenie zieleni, zakup urządzeń do zabawy dla dzieci oraz do ćwiczeń na wolnym powietrzu. Szacunkowy zweryfikowany koszt - 212.000 zł.

„Zdrowo - fizycznie Osiedle Obrońców Mławy" - outdoor fitness

Projekt zakłada stworzenie miejsca aktywności fizycznej i alternatywnych spotkań, jako metody zagospodarowania wolnego czasu mieszkańców dla różnych grup wiekowych. Realizacja projektu polega na zakupie i instalacji urządzeń outdoor fitnes, takich jak wioślarz, biegacz, orbitrek, twister, chodziarz, narty, steper i inne. W ramach projektu przewiduje się również ułożenie nawierzchni z kostki brukowej oraz zamontowanie oświetlenia w technologii led. Szacunkowy zweryfikowany koszt - 169.000 zł.

Zachęcamy do głosowania!

KN / UMM


Podmiot udostępniający informację: -
Osoba odpowiedzialna za informację: Krzysztof Napierski
Osoba wprowadzająca informację: Krzysztof Napierski
Data wytworzenia informacji: 28.09.2016 12:24:23
Data publikacji informacji: 28.09.2016 12:24:23
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:48:22
Liczba odsłon: 0

Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:48:22 admin_vobacom edycja strony
28.09.2016 12:33:23 Krzysztof Napierski edycja strony
28.09.2016 12:25:41 Krzysztof Napierski edycja strony
28.09.2016 12:24:23 Krzysztof Napierski strona została dodana


Adres źródłowy: https://bip.mlawa.pl/artykul/mlawski-budzet-obywatelski-na-panstwa-glosy-czekamy-do-7-pazdziernika