Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława[0]

Opublikowano na: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława (bip.mlawa.pl)

Autor: Agnieszka Puzio-Dębska


Na te projekty będziemy głosowali w Mławskim Budżecie Obywatelskim na 2017 rok

Uprzejmie informujemy, że Zespół Weryfikacyjny zakończył weryfikację projektów złożonych do Mławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok. W tegorocznej edycji złożono 7 projektów, wszystkie przeszły weryfikację formalno – prawną i zostaną poddane ocenie przez głosowanie przez mieszkańców naszego miasta. Wygrany projekt, bądź projekty (do kwoty 300 tys. zł) będą zrealizowane w 2017 roku.

Głosować na wybrany przez siebie projekt będzie można od poniedziałku, 26 września, do piątku 7 października. Do dnia rozpoczęcia głosowania Wnioskodawcy mogą prowadzić działania promocyjne swoich projektów.

W Urzędzie Miasta przy głównym wejściu, ustawiona zostanie urna przeznaczona na wrzucanie kart do głosowania (formularz karty do głosowania w załączeniu). Na karcie zaznaczamy TYLKO JEDNĄ propozycję projektu. Głos można oddać TYLKO RAZ.

Głos uzna się za nieważny, jeśli na karcie nie wybrano żadnego projektu lub wybrano więcej niż jeden projekt, mieszkaniec odda więcej niż jedną kartę w głosowaniu, dane osobowe wpisane na karcie są nieczytelne, bądź numer PESEL jest niepoprawny. Do głosowania uprawniony jest każdy mieszkaniec Miasta Mława, który ukończył 16 lat (w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat, wymagany jest podpis opiekuna prawnego).

Zainteresowanych mieszkańców zapraszamy na spotkanie z Wnioskodawcami. W trakcie spotkania autorzy projektów omawiać będą swoje pomysły zakwalifikowane do Mławskiego Budżetu Obywatelskiego. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 26 września o godz. 17.00 w Sali na Piętrze Miejskiego Domu Kultury w Mławie.

Poniżej przedstawiamy propozycje złożonych projektów do Mławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok, wraz z opisami zadań oraz szacunkowym wstępnym kosztem realizacji danego przedsięwzięcia.

Budowa chodnika ze ścieżką bieżną przy Alei Marszałkowskiej

W ramach projektu przewidziano budowę chodnika dla pieszych przy Alei Marszałkowskiej. Istnieje tam tylko ścieżka rowerowa, z której bardzo licznie korzystają mieszkańcy w celach rekreacyjnych. Dodatkowo planuje się stworzenie ścieżki bieżnej o szerokości ok. 70 cm o nawierzchni gruntowej. Długość inwestycji to 1100 metrów. Szacunkowy zweryfikowany koszt - 230.000 zł

Budowa oświetlenia na ul. LOK, drodze dojazdowej do zalewu Ruda

Projekt obejmuje budowę 26 punktów oświetleniowych w rozwijającej się części Mławy, przy ul. LOK, na 790 metrach między ul. Gdyńską, a granicą administracyjną Miasta Mława. W bezpośrednim sąsiedztwie ul. LOK stoi ponad 20 domów, których mieszkańcy korzystają z Mławskiej Komunikacji Miejskiej, przystanek zlokalizowany jest przy ul. Gdyńskiej. W okresie letnim z przystanku korzysta wielu pieszych z zalewu Ruda. Budowa punktów świetlnych wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych oraz rowerzystów. Szacunkowy zweryfikowany koszt - 170.000 zł

Nasza orkiestra dęta

Projekt polega na zakupie nowych instrumentów i strojów dla Mławskiej Orkiestry Dętej. Mławska orkiestra liczy 50 osób, które już świetnie grają, ale i tych, którzy dopiero poznają nuty. Orkiestra uświetnia swoimi występami ważne dla miasta wydarzenia patriotyczne i religijne. W ramach projektu przewiduje się zakup między innymi następujących instrumentów: saksofony altowe, tenorowe, sopranowe, barytonowe, tubę basową, bęben marszowy, zestaw perkusyjny, lirki do nut, stroiki do instrumentów, 40 kompletów strojów dla orkiestrantów. Szacunkowy zweryfikowany koszt - 68.200 zł

Wizja rewitalizacji skweru parkowego przy ul. Dworcowej – „Komora"

Proponowany projekt przewiduje wykarczowanie samosiewów, odrostów drzew i krzewów, usunięcie nagromadzonych latami zanieczyszczeń. Wytyczenie alejek spacerowych o nawierzchni gruntowej oraz piaskowych nawierzchni wokół planowanych urządzeń siłowni plenerowej i zestawów zabawowych dla starszych i młodszych dzieci. Wzdłuż alejek przewiduje się lokalizację ławek parkowych i oświetlenie. W części północno - zachodniej zaplanowano estradę z opcją wykorzystania jako kina plenerowego z co najmniej trzema rzędami ławek trwale związanymi z gruntem. Szacunkowy zweryfikowany koszt - 300.000 zł

Wykonanie oświetlenia odcinka ul. Dworcowej ulicznymi lampami hybrydowymi

W projekcie przewiduje się zainstalowanie lamp hybrydowych, w których jako źródło światła zastosowano nowoczesną oprawę led. W odróżnieniu od tradycyjnych lamp nie wymagają one podłączenia do kabla energetycznego, korzystają z odnawialnych darmowych źródeł energii tzn. paneli słonecznych i turbiny wiatrowej. Na wskazanym odcinku ulicy jest potrzeba zainstalowania 5-6 lamp ulicznych hybrydowych. Szacunkowy zweryfikowany koszt - 75.000 zł

Zagospodarowanie terenu miejskiego na zapleczu MDK w Mławie

Projekt zakłada zagospodarowanie terenu między budynkami Płocka 5/7 i 11/13, Grzebskiego 4 i 6, Szewska 1, Stary Rynek 14, 13 i 13b. W ramach realizacji przewiduje się przebudowę istniejącej infrastruktury, zakup oraz instalację małej architektury, urządzenie zieleni, zakup urządzeń do zabawy dla dzieci oraz do ćwiczeń na wolnym powietrzu. Szacunkowy zweryfikowany koszt - 212.000 zł

„Zdrowo - fizycznie Osiedle Obrońców Mławy" - outdoor fitness

Projekt zakłada stworzenie miejsca aktywności fizycznej i alternatywnych spotkań, jako metody zagospodarowania wolnego czasu mieszkańców dla różnych grup wiekowych. Realizacja projektu polega na zakupie i instalacji urządzeń outdoor fitnes, takich jak wioślarz, biegacz, orbitrek, twister, chodziarz, narty, steper i inne. W ramach projektu przewiduje się również ułożenie nawierzchni z kostki brukowej oraz zamontowanie oświetlenia w technologii led. Szacunkowy zweryfikowany koszt - 169.000 zł


Podmiot udostępniający informację: -
Osoba odpowiedzialna za informację: Agnieszka Puzio-Dębska
Osoba wprowadzająca informację: Agnieszka Puzio-Dębska
Data wytworzenia informacji: 16.09.2016 11:10:31
Data publikacji informacji: 16.09.2016 11:10:31
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:48:22
Liczba odsłon: 0

Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:48:22 admin_vobacom edycja strony
19.09.2016 08:06:38 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
16.09.2016 11:10:31 Agnieszka Puzio-Dębska strona została dodana


Adres źródłowy: https://bip.mlawa.pl/artykul/na-te-projekty-bedziemy-glosowali-w-mlawskim-budzecie-obywatelskim-na-2017-rok