Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława[0]

Opublikowano na: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława (bip.mlawa.pl)

Autor: Cezary Lewandowski


UCHWAŁA Nr XIX / 236 /2016

UCHWAŁA Nr XIX / 236 /2016 Rady Miasta Mława z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Mława i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

traci moc z dniem wejścia w życie uchwały nr XV/234/2020 Rady Miasta Mława z dnia 14 marca 2020 r.


Podmiot udostępniający informację: Mariusz Łazicki
Osoba odpowiedzialna za informację: Mariusz Łazicki
Osoba wprowadzająca informację: Cezary Lewandowski
Data wytworzenia informacji: 04.07.2016 15:02:57
Data publikacji informacji: 04.07.2016 15:02:57
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:12:51
Liczba odsłon: 0

Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:12:51 admin_vobacom edycja strony
16.03.2020 10:58:42 Klaudia Sieradzka edycja strony
04.07.2016 15:04:57 Cezary Lewandowski edycja strony
04.07.2016 15:02:57 Cezary Lewandowski strona została dodana


Adres źródłowy: https://bip.mlawa.pl/artykul/uchwala-nr-xix-236-2016