Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława[0]

Opublikowano na: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława (bip.mlawa.pl)

Autor: Magdalena Grzywacz


Mławski Budżet Obywatelski: trwa weryfikacja wniosków

Każdy z 13 wniosków, które w związku z tworzeniem Mławskiego Budżetu Obywatelskiego wpłynęły do ratusza, wymaga korekty. Od piątku 18 września br. pracownicy ratusza analizujący propozycje mieszkańców zapraszają wnioskodawców na spotkania.

 – Prosimy o uszczegółowienie wniosków, uzasadnienie obliczonych kosztów lub, na przykład, przedstawienie bardziej szczegółowej analizy kosztów utrzymania wnioskowanego obiektu – mówi Janina Budzichowska, Zastępca Burmistrza Miasta Mława, przewodnicząca komisji weryfikującej wnioski. - Niektóre z propozycji mieszkańców miałyby powstać na gruntach, które nie należą do miasta. Ponieważ nie jest to możliwe, w takich przypadkach prosimy mieszkańców o zmianę lokalizacji obiektu, o który wnioskują.

Wnioskodawcy mogą korygować swoje wnioski do 25 września br. Po tym terminie pracownicy ratusza przygotują listę wniosków, które spełniają kryteria i przedstawią ją Burmistrzowi Miasta Mława. Lista zostanie opublikowana na stronie miasta i od 6 października br. będziemy mogli oddawać głosy. Każdy mieszkaniec posiadający czynne prawo wyborcze do Radny Miasta Mława ma jeden głos i może oddać go na jeden projekt zaproponowany w ramach Mławskiego Budżetu Obywatelskiego. Wypełnione formularze do głosowania będzie można wrzucać do urny ustawionej na parterze ratusza lub przesyłać w formie skanu na adres: mobat[2]mlawa [dot] pl

Do 31 października powinniśmy poznać nazwy projektów, które zostaną zrealizowane w 2016 roku w ramach Mławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Magdalena Grzywacz/Rzecznik Prasowy UMM

Podmiot udostępniający informację: -
Osoba odpowiedzialna za informację: Magdalena Grzywacz
Osoba wprowadzająca informację: Magdalena Grzywacz
Data wytworzenia informacji: 21.09.2015 16:06:45
Data publikacji informacji: 21.09.2015 16:06:45
Data ostatniej modyfikacji: 06.06.2016 11:23:55
Liczba odsłon: 0

Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
06.06.2016 11:23:55 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
24.02.2016 15:41:48 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
21.09.2015 16:06:45 Magdalena Grzywacz strona została dodana


Adres źródłowy: https://bip.mlawa.pl/artykul/mlawski-budzet-obywatelski-trwa-weryfikacja-wnioskow