Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława[0]

Opublikowano na: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława (bip.mlawa.pl)

Autor: Agnieszka Puzio-Dębska


Szczegółowy sposób konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych

I.WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

projekt aktu prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych podlegający konsultacjom

II. OPŁATY

Opłaty nie pobiera się.

III. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW, ZAŁATWIENIA SPRAWY

Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Miasta Mława, Stary Rynek 19, Kancelaria.

Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godz.  8.00- 16.00

Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Oświaty i Polityki Społecznej, ul. 18 Stycznia 4/25, 06-500 Mława, tel. 236545638 wew. 411

 IV. OSOBY DO KONTAKTU

Agnieszka Puzio - Dębska, Pełnomocnik Burmistrza Miasta Mława ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, tel. kom. 604417109, e-mail: agnieszka [dot] debskaat[1]mlawa [dot] pl (agnieszka[dot]debska[at]mlawa[dot]pl)

V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Zgodnie z procedurą zawartą w regulaminie konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji – 14 dni od ogłoszenia konsultacji

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Nie podlega

VII. PODSTAWA PRAWNA

Uchwała Nr XLIX/504/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 14 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

VIII. UWAGI

brak


Podmiot udostępniający informację: -
Osoba odpowiedzialna za informację: Agnieszka Puzio-Dębska
Osoba wprowadzająca informację: Agnieszka Puzio-Dębska
Data wytworzenia informacji: 24.05.2013 10:33:39
Data publikacji informacji: 24.05.2013 10:33:39
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:08:18
Liczba odsłon: 0

Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:08:18 admin_vobacom edycja strony
07.03.2023 12:26:09 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
11.01.2021 11:30:19 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
10.09.2019 14:45:47 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
12.03.2019 14:10:59 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
12.03.2019 14:01:58 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
02.03.2015 13:47:20 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
24.05.2013 10:42:45 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
24.05.2013 10:33:39 Agnieszka Puzio-Dębska strona została dodana


Adres źródłowy: https://bip.mlawa.pl/artykul/szczegolowy-sposob-konsultowania-z-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego-lub-organizacjami