Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława[0]

Opublikowano na: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława (bip.mlawa.pl)

Autor: Przemysław Więckiewicz


Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa MDK przy ul. Stary Rynek w Mławie – etap I

Opis

 

 

 

[2]

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

dla rozwoju Mazowsza

 


Priorytet VI. - Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoj u turystyki i  rekreacji.

 
Działanie 6.1. Kultura


Głównym przedmiotem projektu „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa MDK przy ul. Stary Rynek w Mławie – etap I” było zmodernizowanie budynku Miejskiego Domu Kultury w Mławie i dostosowanie go do obowiązujących przepisów. Dzięki temu powstał obiekt, w którym w zorganizowany i interesujący sposób spędzić wolny czas mogą nie tylko mieszkańcy miasta ale również osoby je odwiedzające.

 

Umowę o dofinansowanie projektu Miasto Mława podpisało 4 października 2016r.

Całkowita wartość projektu: 3 383 886,68 PLN

Kwota dofinansowania: 2 876 303,68 PLN

Projekt realizowano w terminie od 1 stycznia 2013r do 30 kwietnia 2015r.

 

 


 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

Program
RPO WM
Źródło funduszy
fundusze europejskie

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: -
Osoba wprowadzająca informację: Przemysław Więckiewicz
Data wytworzenia informacji: 05.12.2016 13:34:26
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:48:22
Liczba odsłon: 0

Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:48:22 admin_vobacom edycja strony
05.12.2016 13:34:26 Przemysław Więckiewicz strona została dodana


Adres źródłowy: https://bip.mlawa.pl/projekt/przebudowa-nadbudowa-i-rozbudowa-mdk-przy-ul-stary-rynek-w-mlawie-etap-i