Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława[0]

Opublikowano na: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława (bip.mlawa.pl)

Autor: root@npc.pl


Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego m. Mławy

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY Wniosek o wydanie zaświadczenia

OPŁATY Opłata skarbowa 17,00 zł 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW, ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Miasta Mława, 06-500 Mława ul. Stary Rynek 19, KANCELARIA URZĘDU

OSOBY DO KONTAKTU:

  1.  Aneta Drybczewska  inspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego, pokój nr 15, tel. 23  654-32-53 w. 402
  2. Olga Stolarska  podinspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego,  pokój nr 15, tel. 23  654-32-53 w 402

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIANIA Termin ustawowy do 7 dni. Przeciętny czas realizacji w tut. Urzędzie 1 dzień Sposób załatwiania Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub o braku takiego planu.

TRYB ODWOŁAWCZY Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Mławy, w terminie 7 dni od daty otrzymania przez stronę postanowienia o odmowie.

PODSTAWA PRAWNA Art. 217, 218 Kodeksu postępowania administracyjnego 

UWAGI


Podmiot udostępniający informację: -
Osoba odpowiedzialna za informację: Aneta Drybczewska
Osoba wprowadzająca informację: root@npc.pl
Data wytworzenia informacji: 12.12.2007 12:11:40
Data publikacji informacji: 12.12.2007 12:11:40
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:05:27
Liczba odsłon: 0

Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:05:27 admin_vobacom edycja strony
14.12.2023 09:31:33 admin_vobacom edycja strony
05.12.2023 12:17:57 Janina Bęć edycja strony
05.09.2023 12:04:44 Janina Bęć edycja strony
05.09.2023 11:59:07 Janina Bęć edycja strony
19.10.2021 15:58:59 Magdalena Zmysłowska edycja strony
11.03.2020 15:40:37 Milena Rutkowska edycja strony
18.06.2018 12:02:21 Milena Rutkowska edycja strony
05.12.2017 08:05:13 Milena Rutkowska edycja strony
05.12.2017 08:01:48 Milena Rutkowska edycja strony
18.02.2015 14:26:59 Anna Kędzierska edycja strony
11.02.2015 15:17:02 Anna Kędzierska edycja strony
11.02.2015 14:27:54 Anna Kędzierska edycja strony
07.06.2013 11:09:07 Anna Kędzierska edycja strony
06.06.2013 13:27:33 Anna Kędzierska edycja strony
12.12.2007 12:11:40 root@npc.pl strona została dodana


Adres źródłowy: https://bip.mlawa.pl/artykul/zaswiadczenie-o-przeznaczeniu-dzialki-w-obowiazujacym-miejscowym-planie-zagospodarowania