Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława[0]

Opublikowano na: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława (bip.mlawa.pl)

Autor: root@npc.pl


Przyjęcia interesantów przez Burmistrza Miasta Mława

WYDZIAŁ:  ORGANIZACYJNY

KARTA INFORMACYJNA PROCEDURY
Przyjęcia interesantów przez Burmistrza Miasta Mława

I. Wymagane wnioski
• Podanie, osobiście lub zgłoszenie telefoniczne

II. Opłaty
• brak

III. Miejsce złożenia dokumentów
• Urząd Miasta ul. Stary Rynek 19 – kancelaria urzędu
(tel. 23 654 36 52 wew. 704, fax. 23 654 36 52, e-mail: infoat[2][1]mlawa [dot] pl (info[at]mlawa[dot]pl))

IV. Osoby do kontaktu
• Karolina Krymer – sekretarka
• nr pokoju 25
(tel. 23 654-33-82 wew. 100, e-mail: sekretariatat[2][1]mlawa [dot] pl (sekretariat[at]mlawa[dot]pl))

V. Termin i sposób załatwienia sprawy
• Zgodnie z zapisem

VI. Tryb odwoławczy
• brak

VII. Godziny pracy
poniedziałek - piątek - 8.00 - 16.00
wtorek - 8.00 - 18.00
• przyjęcia interesantów - poniedziałek 12.00-15.00

VIII. Podstawa Prawna
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami);
- Zarządzenie Nr 164/2011 Burmistrza Miasta Mława z dnia
25 października 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Miasta Mława;
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacja zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz.U. z 2011r. Nr 14, poz. 67 )

X. Uwagi
brak


Podmiot udostępniający informację: -
Osoba odpowiedzialna za informację: Magdalena Cecelska Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
Osoba wprowadzająca informację: root@npc.pl
Data wytworzenia informacji: 02.01.2008 13:19:23
Data publikacji informacji: 02.01.2008 13:19:23
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:09:36
Liczba odsłon: 1

Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:09:36 admin_vobacom edycja strony
31.05.2022 13:17:47 Marzena Długokęcka edycja strony
15.09.2020 12:07:07 Joanna Łukasik edycja strony
07.01.2019 11:09:13 Sylwia Tryjanowska edycja strony
16.04.2014 15:52:34 Klaudia Sieradzka edycja strony
03.04.2014 15:57:20 Klaudia Sieradzka edycja strony
28.03.2014 13:57:01 Klaudia Sieradzka edycja strony
17.05.2013 14:08:18 Milena Kowalczyk edycja strony
13.03.2012 14:42:22 Milena Kowalczyk edycja strony
19.01.2012 12:54:55 Milena Kowalczyk edycja strony
02.01.2008 13:19:23 root@npc.pl strona została dodana


Adres źródłowy: https://bip.mlawa.pl/artykul/przyjecia-interesantow-przez-burmistrza-miasta-mlawa