BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Migam.org

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (I tura 2020)

Od 3 lutego do 2 marca 2020 r. rolnicy/producenci rolni mogą składać w Urzędzie Miasta Mława wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, a nabytego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.

Wniosek można pobrać z naszej strony internetowej (załącznik pod tekstem) lub w wersji papierowej otrzymać od pracowników Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Mława (pokój nr 18). Do wypełnionego wniosku należy załączyć faktury VAT w oryginale lub ich kopie (oryginały do wglądu) stanowiące dowody zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. W przypadku posiadania bydła proszę dodatkowo załączyć informację o liczbie DJP bydła w gospodarstwie rolnym otrzymaną z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z  kompletem dokumentów zapraszamy w pierwszej kolejności do Wydziału Środowiska, gdzie nastąpi wstępna weryfikacja poprawności skompletowania wniosku. Po wstępnej weryfikacji wniosek należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Mława. Decyzje będą wydawane w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.

Faktury VAT za olej napędowy prosimy gromadzić przez cały rok – w miesiącu, w którym są przyjmowane wnioski, do ratusza zanosimy wraz z wnioskiem faktury za paliwo zakupione w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc składania wniosków.

 

WSR

fot.: pinio.com

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Elżbieta Zembrzuska
Osoba wprowadzająca informację: Grzegorz Malon
Data wytworzenia informacji: 30.01.2020 09:57:33
Data publikacji informacji: 30.01.2020 09:55:32
Data ostatniej modyfikacji: 03.02.2020 09:29:27
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
03.02.2020 09:29:27 Grzegorz Malon edycja strony
30.01.2020 10:02:30 Grzegorz Malon edycja strony
30.01.2020 09:57:33 Grzegorz Malon strona została dodana