BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T

Opis

INFORMACJA O OGŁOSZENIU POSTĘPOWANIA

 

Informuję, że ogłoszone zostało postępowanie na Publikację czterech ogłoszeń prasowych promujących projekt pn. „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T”. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.:  „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T.

Ze szczegółami związanymi z zamówieniem można zapoznać się klikając na poniższy link:

http://www.mlawa.pl/sites/default/files/project/import/publikacja-czterech-ogloszen-prasowych-promujacych-projekt-pn-skomunikowanie-miasta-mlawa-z-wezlem-przesiadkowym-i-korytarzami-transportowymi-sieci-ten-t_0.html

 


INFORMACJA O OGŁOSZENIU POSTĘPOWANIA

 

Informuję, że ogłoszone zostało postępowanie na Publikację ogłoszenia prasowego promującego projekt pn. „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T”. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.:  „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T.

Ze szczegółami związanymi z zamówieniem można zapoznać się klikając na poniższy link:

http://www.mlawa.um.gov.pl/zamowienia-publiczne-2/publikacja-ogloszenia-prasowego-promujacego-projekt-pn-skomunikowanie-miasta-mlawa-z-wezlem-przesiadkowym-i-korytarzami-transportowymi-sieci-ten-t.html

 


 

 

INFORMACJA O OGŁOSZENIU POSTĘPOWANIA

 

Informuję, że ogłoszone zostało postępowanie na Wykonanie i montaż 2 sztuk zewnętrznych tablic informacyjnych wraz z konstrukcją nośną, promujących projekt pn. „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T”. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.:  Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T.

Ze szczegółami związanymi z zamówieniem można zapoznać się klikając na poniższy link:

http://www.mlawa.um.gov.pl/zamowienia-publiczne-2/wykonanie-i-montaz-2-sztuk-zewnetrznych-tablic-informacyjnych-wraz-z-konstrukcja-nosna-promujacych-projekt-pn-skomunikowanie-miasta-mlawa-z-wezlem-przesiadkowym-i-korytarzami-transportowymi-sieci-ten-t.html  

 

 

 


 

PODPISANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE

W dniu 21 września 2017r. podpisana została umowa o dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T”.

Przygotowany przez Urząd Miasta wniosek o dofinansowanie przeszedł pozytywnie wszystkie etapy oceny i został zakwalifikowany do dofinansowania.

Całkowita wartośc projektu - 9 402 920,32

Przyznane dofinansowanie - 4 586 790,40  zł. 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020

Oś Priorytetowa VII „Rozwój regionalnego systemu transportowego”

Działanie 7.1. „Infrastruktura drogowa”

 

 

W dniu 13.09.2016r. złożony został, przygotowany przez Wydział Rozwoju i Inwestycji, wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T” .

W ramach realizacji projektu wybudowana zostanie droga o długości 1,16km wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

 

Całkowita wartość projektu – 9 402 920,32


Program
RPO WM
Status projektu
w trakcie realizacji
Źródło funduszy
fundusze europejskie
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: -
Osoba wprowadzająca informację: Przemysław Więckiewicz
Data wytworzenia informacji: 04.10.2017 11:20:25
Data ostatniej modyfikacji: 04.10.2017 11:20:25
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
04.10.2017 11:20:25 Przemysław Więckiewicz strona została dodana