BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Zawiadomienie Starosty Mławskiego o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie Starosty Mławskiego o wszczęciu postępowania

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – polegającej na rozbudowa ulicy Mariackiej
w Mławie – etap I wraz z podziałem nieruchomości na potrzeby tej inwestycji.

Inwestycja przewidziana jest do realizacji na nieruchomościach, bądź ich częściach, wskazanych w załączniku pod nazwą :”zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji_rozbudowa ulicy Mariackiej w Mławie - etap I z podziałem nieruchomości”.

Uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy, w terminie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości, należy zgłaszać w Wydziale Infrastruktury Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Mławie przy
ul. Stanisława Władysława Reymonta 6 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.: od 8.00 do 16.00.

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Mławie przy ul. Stanisława Władysława Reymonta 6 (pokój nr 25, tel. 023 654 33 11).

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Artur Wieczfniński
Osoba wprowadzająca informację: Aneta Malinowska
Data wytworzenia informacji: 08.02.2019 12:36:11
Data publikacji informacji: od 08.02.2019 12:34:22 do 18.02.2019 12:34:22
Data ostatniej modyfikacji: 08.02.2019 12:36:11
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
08.02.2019 12:36:11 Aneta Malinowska strona została dodana