BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Oferta z art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Mława, dnia 11 października  2018 r.

INFORMACJA

Na mocy art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. Poz. 1817) wpłynęła oferta na realizację zadań publicznych o charakterze lokalnym spełniające ustawowo następujące warunki:

  • Wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł
  • Zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Uznając celowość realizacji zadania publicznych  Burmistrz Miasta Mława podaje do publicznej wiadomości informację  o zadaniu:

Oferent: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  

Zadanie: „W oczekiwaniu na święta” – przygotowania do tradycyjnego świętowania Bożego Narodzenia

Rodzaj zadania publicznego: działalność w zakresie polityki społecznej,  ochrony zdrowia, pomocy osobom z niepełnosprawnością

Wnioskowana kwota dofinansowania zadania: 4 500 zł (słownie: cztery  tysiące pięćset złotych)

Koszt całkowity realizacji zadania: 4 800 zł (słownie: cztery tysiące osiemset  złotych)

Czas realizowania zadania: od 20 października  do 20 grudnia  2018 r.

Zgodnie z art. 19 a ustawy informacja o złożonych ofertach na okres 7 dni zamieszczana jest na tablicy ogłoszeń (pełna treść oferty dostępna w Wydziale Organizacyjnym, pok. 36),   w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej miasta www.mlawa.pl (w załączniku).

Ewentualne uwagi dotyczące złożonej oferty w przeciągu 7 dni, proszę przekazać:

  • osobiście w Urzędzie Miasta Mława, Wydział Organizacyjny, pok. 36
  • bądź e-mail: agnieszka [dot] debskaatmlawa [dot] pl
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Agnieszka Puzio Dębska
Osoba wprowadzająca informację: Agnieszka Puzio-Dębska
Data wytworzenia informacji: 11.10.2018 14:03:34
Data publikacji informacji: od 11.10.2018 14:02:13
Data ostatniej modyfikacji: 11.10.2018 14:03:34
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
11.10.2018 14:03:34 Agnieszka Puzio-Dębska strona została dodana