BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o zapoznaniu się z dowodami

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na realizacji:

 

gazociąg niskiego ciśnienia

 

 

na terenie położonym w Mławie: w drodze gminnej bez nazwy (na dz. 10-4302/44,

                                                   10-4302/46, 10-4302/48) i ul. Nowowiejskiej

                                                                                                       

oznaczonym numerami ewid.:  10-4302/44, 10-4302/46, 10-4302/48,

       10-4261/6

 

 

W związku z powyższym uprzejmie informuję, iż w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, stronie przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Po zapoznaniu się ze zgromadzonym w przedmiotowej sprawie materiałem dowodowym strona stosownie do art. 7 i 77 kpa może zgłosić przeprowadzenie dodatkowych dowodów mogących mieć znaczenie w sprawie, pod rygorem przyjęcia przez organ, że strona nie posiada więcej dowodów w danej sprawie. Zgodnie                     z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

         Po bezskutecznym upływie terminu zostanie wydana decyzja, przy czym ocena materiału dowodowego nastąpi w oparciu o posiadanie dotychczas przez organ dowody.                                                         

Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mława – pok. Nr 13 (prowadząca sprawę Mirella Dragun tel. 23-654-32-53 wew. 400– w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.).

Załączniki
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Mirella Dragun
Osoba wprowadzająca informację: Milena Klimek
Data wytworzenia informacji: 01.02.2019 12:15:20
Data publikacji informacji: od 01.02.2019 12:11:45 do 16.02.2019 01:00:00
Data ostatniej modyfikacji: 01.02.2019 12:15:20
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
01.02.2019 12:15:20 Milena Klimek strona została dodana