BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wydaniu decyzji

Nr 14/19 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

 

 

gazociąg średniego ciśnienia

 

 

na terenie położonym w Mławie: ul. Fortepianowa                        

                                                                 

oznaczonym numerami ewid.:  11-68/88

 

 

 

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 14 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mława – ul. Stary Rynek 19,  pok. Nr 13 (prowadząca sprawę Mirella Dragun, tel.: 23-654-32-53 wewn.400 – w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.). Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Załączniki
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Mirella Dragun
Osoba wprowadzająca informację: Milena Klimek
Data wytworzenia informacji: 31.01.2019 12:07:24
Data publikacji informacji: od 31.01.2019 12:06:53 do 15.02.2019 01:00:00
Data ostatniej modyfikacji: 31.01.2019 12:07:24
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
31.01.2019 12:07:24 Milena Klimek strona została dodana