BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na realizacji:

 

linii kablowej nN- 0,4kV

 

na terenie położonym w Mławie: w ul. Fortepianowej

                                                                           

oznaczonym numerami ewid.: 11-68/88

 

W związku z powyższym informuję, iż strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać w wyżej wymienionej sprawie wnioski
i zastrzeżenia w formie pisemnej w Urzędzie Miasta w Mławie w wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (tel.: 23-654-32-53 w. 402 - prowadząca sprawę Aneta Drybczewska – w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.). Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Załączniki
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Aneta Drybczewska
Osoba wprowadzająca informację: Milena Klimek
Data wytworzenia informacji: 12.10.2018 14:26:36
Data publikacji informacji: od 12.10.2018 14:25:56 do 27.10.2018 01:00:00
Data ostatniej modyfikacji: 12.10.2018 14:26:36
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
12.10.2018 14:26:36 Milena Klimek strona została dodana