BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na realizacji:

 

 

wymiana dwóch wyprowadzeń kablowych SN 15kV z GPZ Olechinek:

 LSN Konopki oraz LSN Strzegowo

 

 

na terenie położonym w Mławie: ul. Płocka

                                                                                                                       

oznaczonym numerami ewid.:  10-619/2, 10-663/3

 

 

W związku z powyższym informuję, iż strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać w wyżej wymienionej sprawie wnioski i zastrzeżenia w formie pisemnej w Urzędzie Miasta Mława w wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (tel.: 23-654-32-53 w. 400 - prowadząca sprawę Mirella Dragun – w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.). Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Załączniki
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Mirella Dragun
Osoba wprowadzająca informację: Milena Klimek
Data wytworzenia informacji: 08.02.2019 08:34:47
Data publikacji informacji: od 08.02.2019 08:33:29 do 23.02.2019 01:00:00
Data ostatniej modyfikacji: 08.02.2019 08:34:47
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
08.02.2019 08:34:47 Milena Klimek strona została dodana